Do podstawowych zadań Zastępcy Kwestora ds. Ekonomicznych i Planowania należy:

 1. opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych Uczelni (w tym zbiorczych) dla Ministra Zdrowia,
 2. przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych Uczelni (w tym zbiorczych),
 3. przygotowywanie wniosków do Ministerstwa Zdrowia o przyznanie lub zwiększenie środków finansowych i limitów dla Uczelni,
 4. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych,
 5. sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń oraz dokonywanie analizy,
 6. analizowanie umów w zakresie dotyczącym spraw finansowych,
 7. prowadzenie zagadnień związanych z planowaniem funduszy pomocy materialnej dla studentów oraz bieżąca analiza jego wykorzystania w zakresie:
 • przygotowywania podziału środków dla Działu Spraw Studenckich w zakresie utrzymania domów studenckich i stołówki studenckiej,
 •  wykorzystania środków Funduszy Pomocy Materialnej dla Studentów na pomoc materialną,
 1. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem prac wynalazczych, opiniowanie umów i wniosków,
 2. nadzór nad Działem Planowania i Analiz.