Zespół ds. Zamówień Publicznych

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
(3 piętro)
faks: 71 784 00 44, 71 784 00 45

Strona internetowa
http://bip.umed.wroc.pl/artykul/30/1452/kontakt
 
Kierownik Działu
mgr Monika Komorowska
tel. 71 784 11 74
e-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl

Starsi specjaliści
inż. Jerzy Chądzyński
tel. 71 784 15 63
e-mail: jerzy.chadzynski@umed.wroc.pl

mgr Joanna Czopik
tel. 71 784 15 64
e-mail: joanna.czopik@umed.wroc.pl

Specjaliści
mgr inż. Agnieszka Dembska
tel. 71 784 17 88
e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl

mgr Tomasz Kiliszek
tel. 71 784 17 54
e-mail: tomasz.kiliszek@umed.wroc.pl

mgr Miłosz Bokrzycki
tel. 71 784 11 73
e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl

mgr inż. Edyta Szyjkowska
tel. 71 784 17 88
e-mail: edyta.szyjkowska@umed.wroc.pl

mgr Olga Bąk
tel. 71 784 17 88
e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl