Dział Zamówień Publicznych

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
(3 piętro)

Strona internetowa
https://bip.umed.wroc.pl/artykul/152/1505/kontakt

Kierownik Działu
mgr Monika Komorowska
tel. 71 784 11 74
e-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl

Starsi specjaliści
lic. Violetta Burzyńska-Oskroba
tel. 71 784 11 73
e-mail: violetta.burzynska-oskroba@umed.wroc.pl

inż. Jerzy Chądzyński
tel. 71 784 15 63
e-mail: jerzy.chadzynski@umed.wroc.pl

mgr Tomasz Kiliszek
tel. 71 784 17 54
e-mail: tomasz.kiliszek@umed.wroc.pl

Specjaliści
mgr Olga Bąk
tel. 71 784 17 88
e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl

mgr inż. Bożena Cedzyńska
tel. 71 784 15 64
e-mail: bozena.cedzynska@umed.wroc.pl

mgr inż. Agnieszka Dembska
tel. 71 784 11 73
e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl

mgr inż. Edyta Szyjkowska
tel. 71 784 17 88
e-mail: edyta.szyjkowska@umed.wroc.pl