Tematy prac licencjackich i magisterskich dla ZAKŁADU DIETETYKI
w roku akademickim 2013/2014 zostaną podane do dnia 1 października.

I rok dietetyki

Plan zajęć dla I roku Dietetyki semestr letni 2012/2013

Podział studentów I roku Dietetyki na grupy II semestr - link

Informacja dla studentów I roku dietetyki - przedmiot Żywienie człowieka  
 
Tematy ćwiczeń i seminariów, warunki zaliczenia oraz harmonogram zajęć z przedmiotu "Żywienie człowieka" - I rok Dietetyki - link

Program ćwiczeń z przedmotu "Żywienie człowieka" - I rok Dietetyki

II rok dietetyki 

WYNIKI EGZAMINU Z ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Z 22.03.2013
II TERMIN POPRAWKOWY

Wyniki egzaminu z Żywienia Człowieka  

Wyniki egzaminu z Żywienia Człowieka II termin - 15.02.2013

Informacja dla studentów II roku Dietetyki dotycząca przedmiotu "Podstawy dietetyki" - pdf 

Tematy ćwiczeń i seminariów, warunki zaliczenia oraz harmonoram zajęć z przedmiotu "Podstawy dietetyki" - II rok Dietetyki semestr letni - link

Plan zajęć dla II roku kierunku Dietetyka semestr letni 2012/2013

Podział na grupy II rok Dietetyki

III rok dietetyki

Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu Towaroznawstwo żywności dla III roku studentów dietetyki

WYNIKI EGZAMINU Z PRZEDMIOTU „PODSTAWY DIETETYKI”
Z DNIA 22.03.2013 II TERMIN POPRAWKOWY

Wyniki egzaminu z przedmiotu Podstawy dietetyki z dnia 08.02.2013 - link

Wyniki egzaminu z przedmiotu Podstawy dietetyki  z dnia  22.02. 2013

Podział na grupy III rok Dietetyki

Plan zajęć dla studentów III roku Dietetyki semestr letni 2012/2013

Edukacja Żywieniowa - tematyka wykładów, ćwiczeń i seminariów

IV rok farmacji - Suplementy diety - fakultet

Spis tematów prezentacji

Pliki:

Promoting heart health—a European consensus