Wynajem

  1. Wynajem powierzchni w DS Jubilatka z przeznaczeniem na działalność handlowo-gastronomiczną
  2. Dzierżawa gruntów przy ul.Borowskiej - Spiskiej
  3. Wynajem budynków po zlikwidowanej pralni przy ul. Borowskiej 213 (II ogłoszenie)
  4. Wynajem powierzchni przy ul. Borowskiej z przeznaczeniem na uruchomienie punktu handlowo-gastronomicznego