Wynajem

  1. Dzierżawa gruntu przy ul.Borowskiej 213
  2. Wynajem powierzchni przy w budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu
  3. Wynajem budynków po zlikwidowanej pralni przy ul. Borowskiej 213 (II ogłoszenie)