Wynajem

  1. Najem powierzchni pod działalność handlową w budynku Farmacji przy ul. Borowskiej 211 (II ogłoszenie)
  2. Wynajem powierzchni magazynowo-garażowej przy ul. Borowskiej 213 (II ogłoszenie)
  3. Wynajem powierzchni w DS Jubilatka z przeznaczeniem na działalność handlowo-gastronomiczną (V ogłoszenie)
  4. Dzierżawa gruntów przy ul.Borowskiej - Spiskiej (V ogłoszenie)
  5. Wynajem budynków po zlikwidowanej pralni przy ul. Borowskiej 213 (II ogłoszenie)