Wynajem

  1. Wynajem powierzchni magazynowo-garażowej przy ul. Borowskiej 213 (II ogłoszenie)
  2. Wynajem powierzchni w DS Jubilatka z przeznaczeniem na działalność handlowo-gastronomiczną (III ogłoszenie)
  3. Dzierżawa gruntów przy ul.Borowskiej - Spiskiej (IV ogłoszenie)
  4. Wynajem budynków po zlikwidowanej pralni przy ul. Borowskiej 213 (II ogłoszenie)