Wynajem

  1. Wynajem powierzchni w budynku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego pod działalność handlowo-gastronomiczną.
  2. Dzierżawa gruntu przy ul. Borowskiej 213
  3. Wynajem powierzchni przy w budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu
  4. Wynajem budynków po zlikwidowanej pralni przy ul. Borowskiej 213 (II ogłoszenie)