Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej
2016-2020

 

 • Komunikat nr 1 - Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Wydziałowych Komisji Wyborczych kadencja 2016-2020
 • Komunikat nr 2 - wybory uzupełniające do rad wydziałów i senatu
 • Komunikat nr 3 - regulamin wyborów, kalendarz wyborczy i podział mandatów
 • Komunikat nr 4 - wykaz punktów wyborczych
 • Komunikat nr 5 - druki wyborcze
  • Druk - karty do głosowania - zmienione komunikatem UKW nr 32
  • Druk - protokół głosowania UKE
  • Druk - protokół komisji skrutacyjnej
  • Druk - protokół komisji skrutacyjnej
  • Druk - rejestr zgłoszonych kandydatów
  • Druk - protokoły zebrania wyborczego
  • Druk - zgłoszenia rada wydziału
  • Druk - zgłoszenie kandydata do senatu
  • Druk - zgłoszenie kandydata na dziekana
  • Druk - zgłoszenie kandydata na prodziekana
  • Druk - zgłoszenie kandydata na rektora
  • Druk - zgłoszenie kandydata na prorektora
  • Druk - zgłoszenie do uczelnianego kolegium elektorów
 • Komunikat nr 6 - zgłaszanie kandydatów do UKE
 • Komunikat nr 7 - harmonogram obsługi punktów wyborczych 2016
 • Komunikat nr 8 - lista kandydatów do UKE 2016
 • Komunikat nr 9 - wyniki I tury UKE
 • Komunikat nr 10 - kandydaci do II tury
 • Komunikat nr 11 - wyniki II tury UKE
 • Komunikat nr 12 - zgłaszanie kandydatów do pełnienia funkcji rektora
 • Komunikat nr 13 - kandydaci do III tury UKE
 • Komunikat nr 14 - wyniki III tury UKE
 • Komunikat nr 15 - skład UKE 2016-2020
 • Komunikat nr 16 - zgłaszanie kandydatów do senatu
 • Komunikat nr 17 - lista kandydatów na rektora 2016
 • Komunikat nr 18 - wybór rektora 2016
 • Komunikat nr 19 - harmonogram zebrań w wyborach przedstawicieli do senatu
 • Komunikat nr 20 - lista kandydatów do senatu
 • Komunikat nr 21 - kandydaci na prorektorów
 • Komunikat nr 22 - wybrani prorektorzy
 • Komunikat nr 23 - przedstawiciele wybrani do senatu
 • Komunikat nr 24 - rozpatrzenie skargi wyborczej
 • Komunikat nr 25 - wybrane władze kadencja 2016-2020
 • Komunikat nr 26 - rozpatrzenie skargi wyborczej
 • Komunikat nr 27 - skład senatu