Wybory 2016-2020 - kandydaci

1. Prof. Marek Ziętek
Obecny rektor, prof. Marek Ziętek, chce ubiegać się o reelekcję. – Dokładnie rozważyłem tę decyzję. Ostatnie lata były dla mnie okresem wytężonej pracy. Jej efekty są dziś dla mnie powodem do dumy – bardzo dobra sytuacja finansowa uczelni, poprawiające się notowania – w rankingu uczelni medycznych w 2011 roku zajmowaliśmy 10. miejsce, obecnie jesteśmy uczelnią medyczną nr 5. Wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce w 2011 roku zajmowaliśmy 27. miejsce, 4 lata później mamy już pozycję 15. Rozwijamy badania naukowe, współpracę międzynarodową. Kończąc kadencję mam się czym pochwalić. Mam też jednak poczucie, że nie wszystkie procesy zostały dokończone. Wiem, że dopiero ich ostateczne zamknięcie będzie gwarancją pozytywnych zmian, których społeczność akademicka naszej uczelni oczekuje. Dlatego zdecydowałem się ubiegać o kolejną kadencję – wyjaśnia rektor. 

Życiorys