Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej

2020-2024

 
 • Komunikat nr 1 - informacja o wygaśnięciu mandatów i wyborach uzupełniających do senatu w grupie n.a. zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora Uczelni na WL i WF - AKTUALIZACJA
  • zał. 1 - druk zgłoszenia kandydata
  • zał. 2 - wzór oświadczenia lustracyjnego
  • zal. 3 - wzór informacji o złożeniu oświadczeniu lustracyjnego
  • zał. 4 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (wybory uzupełniające do senatu)
 • Komunikat nr 2 - zmiana miejsca przeprowadzenia wyborów uzupełniających do senatu na WL, informacja dotycząca głosowania
 • Komunikat nr 3 - lista kandydatów do senatu w grupie n.a. zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uczelni na WL i WF
 • Komunikat nr 4 - wyniki wyborów uzupełniających do senatu w grupie n.a. zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uczelni na WL
 • Komunikat nr 5 - wyniki wyborów uzupełniających do senatu w grupie n.a. zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uczelni na WF
 • Komunikat nr 6 - wyniki wyborów uzupełniających do senatu w grupie studentów
 • Komunikat nr 7 - kalendarz wyborczy 2020-2024 i podział mandatów do UKE
  • zał. 1 - kalendarz wyborczy 2020-2024
  • zał. 2 - podział mandatów do UKE
 • komunikat nr 8 - wykaz punktów wyborczych do UKE
 • komunikat nr 9 - druki wyborcze
  • zał. 1 - zgłoszenie kandydata do UKE
  • zał. 1a - oświadczenie kandydata do UKE
  • zał. 2 - zgłoszenie kandydata na Rektora
  • zał. 3 - zgłoszenie kandydata do Senatu
  • zał. 4 - oświadczenie lustracyjne
  • zał. 5 - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
  • zał. 6 - protokół głosowania do UKE (punkty wyborcze)
  • zał. 7 - protokół głosowania do senatu (punkty wyborcze)
  • zał. 8 - protokół komisji skrutacyjnej (wybór przewodniczącego UKE)
  • zał. 9 - protokół komisji skrutacyjnej (wybory Rektora)
  • zał. 10 - protokół komisji skrutacyjnej (wybory do senatu)
  • zał. 11 - protokół z zebrania wyborczego (wybory do senatu)
  • zał. 12 - protokół z zebrania wyborczego (wybory Rektora)
  • zał. 13 - wzory kart do głosowania
  • zał. 14 - rejestr zgłoszonych kandydatów
 • komunikat nr 10 - zgłaszanie kandydatów na Rektora
  • zał. 1 - zgłoszenie kandydata na Rektora
  • zał. 2 - oświadczenie lustracyjne
  • zał. 3 - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 • komunikat nr 11 - lista kandydatów na Rektora
 • komunikat nr 12 - zgłaszanie kandydatów do UKE 
  • zał. 1 - zgłoszenie kandydata do UKE
  • zał. 2 - oświadczenie kandydata do UKE
  • zał. 3 - oświadczenie lustracyjne
  • zał. 4 - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

 
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (wybory na kadencję 2020-2024)