Visiting Professors - informacje ogólne

Visiting Professors to program realizowany z inicjatywy wrocławskiego samorządu oraz wrocławskich uczelni, składający się z corocznego cyklu wizyt znanych, cenionych i wybitnych naukowców oraz popularyzatorów nauki. Visiting Professors sprzyja nie tylko wymianie idei, myśli oraz doświadczeń między uczonymi z zagranicy i Wrocławia, ale daje także wszystkim zainteresowanym wrocławianom możliwość wzięcia udziału  w wykładach i warsztatach zaproszonych osobistości. Dofinansowania do wizyt uczonych przyznawane są na podstawie wniosków składanych przez rektorów uczelni lub dyrektorów instytutów naukowych. Źródłem finansowym programu jest budżet miejski (fundusz Scientiae Wratislaviensis).

Więcej informacji na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego:  http://wca.wroc.pl/o-programie-visiting-professors

Termin składania wypełnionych wniosków na rok 2018 upływa 31 października 2017 r. Podpisany wniosek (uwzgledniający życiorys gościa, program oraz wstępny kosztorys wizyty) prosimy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej (budynek Rektoratu - Wyb. Pasteura 1, II piętro, p. 23. osoba kontaktowa – Roksana Struzik-Gałwa, tel. 71 784 11 42).

Wniosek do pobrania wraz z regulaminem programu znajduje się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UMW w zakładce Visiting Professors.

W 2016 r. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dostał dofinansowanie na realizację wizyt trzech naukowców:

  1. Prof. Robin Murray
  2. Prof. Paul Julian Weindling
  3. Prof. Olga Maria Guerreiro de Matos

 
W 2015 roku Uniwersytet Medyczny odwiedzili:

  1. Prof. Andreas Heinz
  2. Prof. Ahmed Moustafa

W 2014 roku miały miejsce następujące wizyty uczonych:

  1. Prof. Marco Pagani
  2. Prof. Cyril Höschl
  3. Prof. Wolfgang Gaebel