Stypendia zagraniczne 
Stypendia DAAD dla doktorantów:
 
  • Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów.
  • Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce.
  • Stypendia DAAD dla naukowców

 
Stypendia na krótkie pobyty badawcze dla młodych naukowców:

  • Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
  • Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD
  • Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców
  • Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w innych stypendiach zagranicznych zapraszamy do naszej Sekcji.