Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) / Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest organizacją niemieckich uczelni oraz związków studenckich wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Pomaga uczelniom w nawiązaniu kontaktów akademickich oraz współpracuje z prawie wszystkimi krajami świata. To motor napędowy internacjonalizacji niemieckich szkół wyższych. DAAD została założona w 1925 roku i ponownie powołana do życia 25 lat później. Centralna siedziba DAAD mieści się w Bonn, natomiast na całym świecie działa szereg jej przedstawicielstw i centrów informatycznych. Przedstawicielstwo DAAD w Polsce ma swoją siedzibę w Warszawie i żwawo działa już od ponad 19 lat.

Aktualna oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2017/2018 obejmuje m.in:

Stypendia dla studentów i absolwentów

 • Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów         i absolwentów studiów I stopnia
 • Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
 • Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków

 
Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

 • Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy)
 • Stypendia roczne na pobyty badawcze (od 7 do 10 miesięcy)
 • Stypendia na studia doktoranckie w Niemczech

 
Stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich

 • Stypendia na pobyty badawcze / staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich
 • Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 
Stypendia dla byłych stypendystów

 • Powtórne stypendium dla byłych rocznych stypendystów DAAD

 
Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej

 • Fortbildungsstipendien Deutsch für Länder mit deutschen Minderheiten

 
Programy specjalne DAAD

 • DLR-DAAD: DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
 • Leibniz – DAAD Research Fellowships
 • Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (P.R.I.M.E.)

 
 
Dokładny opis wszystkich programów dostępny jest na stronie internetowej www.daad.pl.