Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) / Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest organizacją niemieckich uczelni oraz związków studenckich wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Pomaga uczelniom w nawiązaniu kontaktów akademickich oraz współpracuje z prawie wszystkimi krajami świata. To motor napędowy internacjonalizacji niemieckich szkół wyższych. DAAD została założona w 1925 roku i ponownie powołana do życia 25 lat później. Centralna siedziba DAAD mieści się w Bonn, natomiast na całym świecie działa szereg jej przedstawicielstw i centrów informatycznych. Przedstawicielstwo DAAD w Polsce ma swoją siedzibę w Warszawie i żwawo działa już od ponad 19 lat.

Aktualna oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2017/2018 obejmuje m.in:

Stypendia dla studentów i absolwentów

 • Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia
 • Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
 • Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków

 
Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

 • Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy)
 • Stypendia roczne na pobyty badawcze (od 7 do 10 miesięcy)
 • Stypendia na studia doktoranckie w Niemczech

 
Stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich

 • Stypendia na pobyty badawcze / staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich
 • Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 
Stypendia dla byłych stypendystów

 • Powtórne stypendium dla byłych rocznych stypendystów DAAD

 
Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej

 • Fortbildungsstipendien Deutsch für Länder mit deutschen Minderheiten

 
Programy specjalne DAAD

 • DLR-DAAD: DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
 • Leibniz – DAAD Research Fellowships
 • Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (P.R.I.M.E.)

 
 
Dokładny opis wszystkich programów dostępny jest na stronie internetowej www.daad.pl.
 


 

Stypendia DAAD: spotkanie informacyjne

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD oferuje stypendia na wakacyjne kursy języka niemieckiego oraz pobyty badawcze, staże, studia doktoranckie i pobyty studyjne realizowane w Niemczech.

Spotkanie informacyjne dla chętnych zainteresowanych stypendiami odbędzie się 23 października 2017 roku o godzinie 17:00 w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Nankiera 15 b w pokoju 219.
____

The DAAD (German Academic Exchange Service) offers scholarships for German courses during the summer as well as scholarships for studying in Germany. 

Meeting about those scholarships and the application process will be helld on 23. October 2017, 17.00h, at the Institute for German Studies, Pl. Nankiera 15b, 50140 Wroclaw, room 219.

DAAD - stypendia