AMEE

Od 2017 r. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jest członkiem Stowarzyszenia Edukacji Medycznej w Europie (An International Association for Medical Education - AMEE), ogólnoświatowej organizacji zrzeszającej nauczycieli, naukowców, badaczy, specjalistów z dziedziny medycyny, a także samych studentów z 90 państw na pięciu kontynentach. W swojej działalności AMEE służy rozwijaniu edukacji medycznej na arenie międzynarodowej, realizując szereg inicjatyw wspierających innowacje w tworzeniu programów i metod nauczania, dydaktyki oraz określaniu standardów kształcenia zawodowego w ramach służby zdrowia. Współpracując z organami krajowymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi, AMEE wpływa na rozwój edukacji zawodowej w dziedzinie opieki zdrowotnej, promując wymianę informacji i wiedzy poprzez organizowanie konferencji, publikacje oraz liczne działania online.