Dział Utrzymania Ruchu

e-mail: ar@umed.wroc.pl

Kierownik
mgr inż. Andrzej Oleś
tel. 71 784 05 17
kom. 665 899 992
e-mail: andrzej.oles@umed.wroc.pl

Dział Utrzymania Ruchu wykonuje zadania w odniesieniu do Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji.
Do jego podstawowych zadań należy:

  1. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i środowiska,
  2. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania systemów i urządzeń, w tym: teleinformatycznego, wentylacyjnego, ogrzewania, dostaw mediów,
  3. prowadzenie spraw w zakresie przeglądów, konserwacji i serwisu gwarancyjnego sprzętu i urządzeń infrastruktury budynków
  4. prowadzenie dokumentacji urządzeń, w szczególności podlegających dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego,,
  5. udział w przygotowywaniu wniosków w zakresie zamówień publicznych,
  6. nadzór nad wykonywaniem usług porządkowych,
  7. nadzór merytoryczny nad rozliczaniem kosztów funkcjonowania Ośrodka,
  8. prowadzenie dokumentacji obiektów w zakresie spraw technicznych i eksploatacji,
  9. obsługa administracyjna obiektów.