Ustawa 2.0

Komisje ds. opracowania statutu


 

Komisja ds. nowego statutu uczelni

Skład Komisji
Kolejno przewodniczący: prof. Marek Ziętek, prof. Halina Grajeta, prof. Piotr Ponikowski
dr hab. Mieszko Więckiewicz WL-S
dr hab. Marcin Protasiewicz WLKP
dr hab. Tomasz Jurek, prof. nadzw., WL
dr Marcin Mączyński WFzOAM
mec. Anna Oleńska
mgr Marek Chudy

Rozmowa z Przewodniczącym pracom Rektorem UMW
przeczytaj treść rozmowy w Gazecie uczelnianej
 


 

Komisja ds. nowego statutu uczelni w zakresie nauki

Skład komisji
prof. dr hab. Piotr Ponikowski - przewodniczący
prof. dr hab. Ewa Jankowska WNoZ
dr hab. Mirosław Banasik WLKP
dr hab. Błażej Misiak WL
dr Maciej Dobrzyński WL-S
dr Artur Owczarek WFzOAM
mec. Anna Oleńska
mec. Adriana Wróblewska
mgr Urszula Kotarska
mgr inż. Agnieszka Skotarczyk
MBA, Marta Duda-Sikuła

Rozmowa z Przewodniczącym pracom Prorektorem ds. Nauki
przeczytaj treść rozmowy w Gazecie uczelnianej
 
 


 

Komisja ds. nowego statutu uczelni w zakresie dydaktyki

Skład komisji
prof. Piotr Dzięgiel – przewodniczący
prof. Joanna Rosińczuk WNoZ
dr. hab. Adrian Doroszko WL
dr hab. Michał Sarul WL-S
dr hab. Małgorzata Inglot WLKP
dr Piotr Świątek WFzOAM
dr Piotr Karniej WNoZ
lek. Kamil Cebulski
mec. Anna Oleńska
mec. Tomasz Konopa

Dodatkowo zapraszani goście na spotkanie
prof. Tomasz Wróbel
mec. Krzysztof Żmudziński
mgr Urszula Kotarska
mgr Marek Chudy
mgr Magdalena Różyc

Rozmowa z Przewodniczącym pracom Prorektorem ds. Dydaktyki
przeczytaj treść rozmowy w Gazecie uczelnianej