Ustawa 2.0

Komisja ds. nowego statutu uczelni

Skład Komisji
prof. Marek Ziętek – przewodniczący
dr hab. Mieszko Więckiewicz WL-S
dr Marcin Protasiewicz WLKP
dr hab. Tomasz Jurek, prof. nadzw., WL
dr Marcin Mączyński WFzOAM
mec. Anna Oleńska
mgr Marek Chudy

Rozmowa z Przewodniczącym pracom Rektorem UMW
przeczytaj treść rozmowy w Gazecie uczelnianej