Ustawa 2.0

Harmonogram prac związanych z wprowadzeniem ustawy 2.0.

Termin

Plan

01.10.2018

Wejście w życie Ustawy 2.0.

30.11.2018

Złożenie oświadczeń o przypisaniu do dziedziny i dyscyplin osób prowadzących działalność naukową i biorących udział w działalności naukowej

31.12.2018

 • Senat uchwala zasady i tryb rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
 • Uczelnia składa do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów oświadczenie w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny

31.03.2019

 • Planowane zakończenie pracy zespołów

01.04.2019/30.04.2019

 • Ostateczny termin na przygotowanie propozycji Statutu UMW

01.05.2019-31.05.2019

 • Publikacja propozycji Statutu, konsultacje społeczne, spotkanie z pracownikami

Czerwiec 2019

 • Przyjęcie nowego Statutu UMW

31.05.2019/30.06.2019

 • Powołanie Rady Uczelni
 • Podanie do publicznej wiadomości zasad rekrutacji oraz programu kształcenia szkoły doktorskiej

01.10.2019

Wejście w życie:

 • Statutu Uczelni
 • Regulaminu Organizacyjnego uczelni
 • Regulaminu pracy
 • Regulaminu studiów
 • Programów studiów dla roku akademickiego 2019/2020
 • Regulaminu szkoły doktorskiej
 • Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Koniec kadencji

 • Prorektorów
 • Dziekanów
 • Rad Wydziałów

 

01.04. 2020

Wejście w życie Regulaminu wynagradzania