Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
(budynek Farmacja 2)

p.o. Dyrektora
MBA Marta Duda-Sikuła
e-mail: marta.duda-sikula@umed.wroc.pl
tel. +48 600 617 262

Zespół
mgr inż. Katarzyna Arczyńska - Specjalista ds. badań klinicznych
e-mail: katarzyna.arczynska@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 07

mgr Anna Kamińska - Specjalista ds. badań klinicznych
e-mail: anna.kaminska@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 08

dr inż. Marta Kasprzak - Specjalista ds. badań klinicznych
e-mail: marta.kasprzak@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 07

mgr farm. Marta Korżyńska - Specjalista ds. pozwoleń i regulacji
e-mail: marta.korzynska@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 10

dr Lucyna Mikołajczyk - Specjalista ds. monitorowania badań i audytów
e-mail: lucyna.mikolajczyk@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 08

mgr farm. Agata Siemieniec Koordynator projektu
e-mail: agata.siemieniec@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 10

mgr Julia Raińczuk - Koordynator projektu
e-mail: julia.rainczuk@umed.wroc.pl

mgr Dorota Stefanicka-Wojtas - Koordynator projektu
e-mail: dorota.stefanicka-wojtas@umed.wroc.pl
tel. 784 091 632