Pełnomocnicy Rektora (kadencja 2016-2020)

Pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej
dr Robert Dymarek

Pełnomocnik ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku
prof. dr hab. Michał Jeleń
 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mgr inż. Wieńczysław Bielecki
 
Koordynator Współpracy Bilateralnej z Państwowym Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu
dr. hab. Wojciech Barg
 
Koordynator Uczelniany ds. Programu Erasmus
dr Marcin Stańda
 
Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego,  ds. Indywidualnego Toku Studiów i ds. Studenckich Kół Naukowych
dr hab. Agnieszka Hałoń, prof. nadzw.
 
Pełnomocnik Rektora ds. Utworzenia Muzeum Medycyny oraz Skatalogowania Zasobów Muzealnych
prof. dr hab. Tadeusz Dobosz
 
Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
dr Zygmunt Domagała
 
Pełnomocnik ds. Kształcenia w Języku Angielskim
dr hab. Andrzej Hendrich prof. nadzw
 
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
 
Pełnomocnik Rektora ds.  Studentów i Doktorantów  Niepełnosprawnych
dr Krzysztof Aleksandrowicz
 
Pełnomocnika Rektora ds. Profilaktyki Uzależnień Studentów i Doktorantów w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr n. med. Jacek Gąsiorowski

Pełnomocnika Rektora ds. studiów doktoranckich na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.
prof. dr hab. Tomasz Wróbel
 
Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO w Uniwersytecie
Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Piotr Ponikowski
 
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarskim
dr hab. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz

Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Farmaceutycznym w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
prof. dr hab. Witold Musiał
 
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Nauk o Zdrowiu
dr Mariola Seń
 
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on"
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
 
Pełnomocnik Rektora ds. Biobankowania
dr n. farm. inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych
dr hab. Iwona Bil-Lula

Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersyteckiego Centrum Onkologii
prof dr hab Tomasz Wróbel

Pełnomocnik Rektora ds. Wdrażania Zaawansowanych Terapii Komórkowych w Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr Tomasz Gębarowski

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. BUDOWY UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII na okres kadencji władz Uczelni
prof. dr hab. Marzena Dominiak

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. BUDOWY UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII na okres kadencji władz Uczelni
prof. dr hab. Marcin Mikulewicz

Rzecznik Prasowy
mgr Monika Maziak