Pełnomocnicy Rektora (kadencja 2020-2024)

Pełnomocnik ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku
prof. dr hab. Michał Jeleń

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mgr inż. Wieńczysław Bielecki

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego,  ds. Indywidualnego Toku Studiów i ds. Studenckich Kół Naukowych
dr hab. Agnieszka Hałoń, prof. nadzw.

Koordynator Uczelniany ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
dr Maria Wesołowska

Pełnomocnik Rektora ds.  Studentów i Doktorantów  Niepełnosprawnych
dr Krzysztof Aleksandrowicz

Pełnomocnika Rektora ds. studiów doktoranckich na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.
prof. dr hab. Tomasz Wróbel

Pełnomocnik Rektora ds. Biobankowania
dr n. farm. inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych
dr hab. Iwona Bil-Lula

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia w języku angielskim
prof. dr hab.. Beata Sobieszczańska

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów

Pełnomocnik Rektora ds. budowy Centrum chorób głowy i szyi
dr Marcin Masalski

Pełnomocnik Rektora ds. Siedziby wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr Anna Kołcz

Pełnomocnik Rektora ds. Dydaktyki klinicznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.
dr hab. Marzena Zielińska

Pełnomocnik Rektora ds. Wdrażania Zaawansowanych Terapii Komórkowych w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
dr Tomasz Gębarowski