Władze Administracyjne

   
Biuro Kanclerza
Sekretariat Kanclerza
tel.: 71 784 10 02 (-04)
tel.: 71 784 16 90
faks: 71 784 00 07
e-mail: biurokanclerza@umed.wroc.pl
Renata Jocz
Katarzyna Adamus

 

 
Kwestor – Zastępca Kanclerza
ds. Zarządzania Finansami

mgr Elżbieta Urban
tel.: 71 784 10 03
faks: 71 784 00 07
 
Zastępca Kanclerza
ds. Zarządzania Administracją

mgr Iwona Janus
tel.: 71 784 10 02
faks: 71 784 00 07

Zastępca Kanclerza
ds. Logistyki

mgr Jacek Czajka
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5
50-345 Wrocław
tel.:  71 784 11 75
faks: 71 784 00 47

   
Zastępca Kwestora
mgr Ewa Dziwulska
tel.: 71 784 10 15
faks: 71 784 00 12
 
Zastępca Kwestora
ds. Ekonomicznych
i Planowania

mgr Elżbieta Oleksak
tel.: 71 784 16 97
faks: 71 784 16 78
   
Pełnomocnik Uczelni
ds. Inwestycji

mgr inż. Andrzej Kochan