Władze Administracyjne


Kanclerz
mgr Justyna Wojtuń
tel.: 71 784 10 02
faks: 71 784 00 07
justyna.wojtun@umed.wroc.pl


Zastępca Kanclerza – Kwestor
mgr Elżbieta Urban
tel.: 71 784 10 03
faks: 71 784 00 07
elzbieta.urban@umed.wroc.pl
   
Biuro Kanclerza
Sekretariat Kanclerza    
tel.: 71 784 10 02 (-04)
tel.: 71 784 16 90
faks: 71 784 00 07
e-mail: kanclerz@umed.wroc.pl
 
Renata Łabuda-Matras
Kierownik Biura
e-mail: renata.labuda-matras@umed.wroc.pl
 
Magdalena Mikołajczyk
e-mail: magdalena.mikolajczyk@umed.wroc.pl
 
 
   

Zastępca Kanclerza
ds. Logistyki (AL)

mgr Jacek Czajka
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5
50-345 Wrocław
tel.:  71 784 11 75
faks: 71 784 00 47
jacek.czajka@umed.wroc.pl

Zastępca Kanclerza
ds. Inwestycji

mgr inż. Andrzej Kochan
andrzej.kochan@umed.wroc.pl
   
Zastępca Kwestora (FZ)
mgr Ewa Dziwulska
tel.: 71 784 10 15
faks: 71 784 00 12
ewa.dziwulska@umed.wroc.pl
Zastępca Kwestora
ds. Ekonomicznych
i Planowania

mgr Elżbieta Oleksak
tel.: 71 784 16 97
faks: 71 784 16 78
elzbieta.oleksak@umed.wroc.pl