Władze Administracyjne

Kanclerz
mgr Iwona Janus
 
Biuro Kanclerza
Sekretariat Kanclerza
tel.: 71 784 10 02 (-04)
tel.: 71 784 16 90
faks: 71 784 01 08
e-mail: biurokanclerza@umed.wroc.pl
Renata Jocz
Katarzyna Adamus

 

 
Kwestor – Zastępca Kanclerza
ds. Zarządzania Finansami

mgr Elżbieta Urban
tel.: 71 784 10 03
 
 
Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją
mgr inż. Katarzyna Błasiak
tel. 71 784 10 02
Zastępca Kanclerza
ds. Logistyki

mgr Jacek Czajka
tel.:  71 784 10 02
 
 
   
Zastępca Kwestora
mgr Ewa Dziwulska
tel.: 71 784 10 15
faks: 71 784 00 12
 
Zastępca Kwestora
ds. Ekonomicznych
i Planowania

mgr Elżbieta Oleksak
tel.: 71 784 16 97
faks: 71 784 16 78
   
Pełnomocnik Uczelni
ds. Inwestycji

mgr inż. Andrzej Kochan
te.: 71 784 19 36