Władze Administracyjne

Kanclerz
mgr Patryk Hebrowski
 
 
Zastępca Kanclerza ds. Organizacyjnych
dr Grzegorz Haręża 
 
 
p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą
mgr Czesław Olczyk
 
 
Biuro Kanclerza

Paulina Kurek
Paulina Trybalska
tel.: 71 784 10 02 (-04)
tel.: 71 784 16 90
faks: 71 784 01 08
e-mail: biurokanclerza@umed.wroc.pl
 

 
Kwestor
mgr Elżbieta Urban
tel.: 71 784 10 03
 
 
Biuro Kwestora
mgr inż. Marlena Wenderska
tel.: 71 784 19 41
e-mail: biurokwestora@umed.wroc.pl
 
 
Zastępca Kwestora
mgr Ewa Dziwulska
tel.: 71 784 10 15
faks: 71 784 00 12
 
Zastępca Kwestora
ds. Ekonomicznych
i Planowania

mgr Elżbieta Oleksak
tel.: 71 784 16 97
faks: 71 784 16 78