Skargi i wnioski mogą być zgłaszane:

bezpośrednio:

  w Biurze Rektora
 

JM Rektor
Prof. dr hab. Marek Ziętek
wtorek 10:30-11:30
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. Piotr Ponikowski     
poniedziałek 12:00-13:00
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
Prof. dr hab. Jacek Szepietowski
poniedziałek 12:00-13:00
Prorektor ds. Dydaktyki
Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
wtorek 13:00-14:00
Prorektor ds. Klinicznych
Prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
poniedziałek 13:00-14:00

 
drogą elektroniczną na adres:
skargi-wnioski@umed.wroc.pl
 
pisemnie na adres:
Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wybrzeże L. Pasteura 1 pok. 13, 50-367 Wrocław