Skład Senatu 2016-2020

 

Lp.

Tytuł/
stopień
naukowy

Nazwisko i imię

Funkcja/Jedn. organizacyjna

 1.  

 

 

Rektor

 1.  

prof. dr hab.

Piotr Ponikowski

p.o. Rektora

Prorektor ds. Nauki

 1.  

prof. dr hab.

Piotr Dzięgiel

Prorektor ds. Dydaktyki

 1.  

prof. dr hab.

Romuald Zdrojowy

Prorektor ds. Klinicznych

 1.  

prof. dr hab.

Jacek Szepietowski

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni

 1.  

prof. dr hab.

Szymon Dragan

WL Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 1.  

prof. dr hab.

Małgorzata Radwan-Oczko

Prodziekan ds. Kształcenia na Kierunku

Lekarsko-Stomatologicznym

 1.  

prof. dr hab.

Joanna Rymaszewska

Katedra Psychiatrii

 1.  

prof. dr hab.

Adam Matkowski

WF Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

 1.  

prof. dr hab.

Joanna Rosińczuk

Dziekan WNoZ

 1.  

prof. dr hab.

Dariusz Janczak

WL – Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej

 1.  

dr hab.

Tomasz Jurek, prof. nadzw.

WL Zakład Prawa Medycznego

 1.  

prof. dr hab.

Beata Kawala

WL Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

 1.  

prof. dr hab.

Wojciech Kielan

WL I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej

 1.  

prof. dr hab.

Magdalena Krajewska

WL Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej

 1.  

prof. dr hab.

Grzegorz Mazur

WL Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej

 1.  

prof. dr hab.

Agnieszka Piwowar

Dziekan WF

 1.  

dr hab.

Dariusz Sarzyński

WF Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

 1.  

prof. dr hab.

Dariusz Wołowiec

WL Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

 1.  

prof. dr hab.

Tomasz Wróbel

WL Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

 1.  

mgr

Dagmara Drozd

Studium Języków Obcych

 1.  

dr

Anna Goździk

WL Klinika Chirurgii Serca

 1.  

dr

Ewa Kuriata-Kościelniak

WNoZ Zakład Organizacji i Zarządzania

 1.  

dr hab.

Marcin Mączyński

WF Katedra i Zakład Chemii Organicznej

 1.  

dr

Marek Murawski

WL I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa

 1.  

dr hab.

Mieszko Więckiewicz

WL Zakład Materiałoznawstwa

 1.  

inż.

Marcin Surma

Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

 1.  

mgr

Piotr Cugier

Dziekanat WL

 1.  

lek.

Kamil Cebulski

Doktorant

 1.  

stud.

Dominik Budzyna-Dawidowski

WL

 1.  

stud.

Mikołaj Gołdyn

WL

 1.  

stud.

Szymon Hradzki

WL

 1.  

stud.

Ksenia Pawlas

WL

 1.  

stud.

Aleksander Sikorski

WNoZ

 1.  

stud.

Aleksandra Wieczorek

 

 

W posiedzeniach Senatu uczestniczą z głosem doradczym:
prof. dr hab. Andrzej Hendrich – Dziekan WL
dr Maciej M. Kowalski– p.o. Kanclerza
mgr Elżbieta Urban – Kwestor
mgr Dominika Sidorska – Dyrektor Biblioteki Głównej
dr hab. Mirosław Banasik – Dyrektor Szkoły Doktorskiej
dr hab. Izabella Uchmanowicz, prof. nadzw. – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu
mgr inż. Aleksander Marek Skorupa – Przewodniczący Rady Uczelni
po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Uczelni