Skład Senatu 2016-2020

 

    Lp. Tytuł/
stopień
naukowy
 
Nazwisko i imię
 
Funkcja/Jedn. organizacyjna
 1.  
prof. dr hab. Marek Ziętek Rektor
 1.  
prof. dr hab. Piotr Ponikowski Prorektor ds. Nauki
 1.  
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel Prorektor ds. Dydaktyki
 1.  
prof. dr hab. Romuald Zdrojowy Prorektor ds. Klinicznych
 1.  
prof. dr hab. Jacek Szepietowski Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
 1.  
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska Dziekan WL
 1.  
dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, prof. nadzw. Dziekan WL-S
 1.  
prof. dr hab. Joanna Rymaszewska Dziekan WLKP
 1.  
prof. dr hab. Halina Grajeta Dziekan WFzOAM
 1.  
dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw. Dziekan WNoZ
 1.  
prof. dr hab. Dariusz Janczak WNoZ Zakład Specjalności Zabiegowych
 1.  
dr hab. Tomasz Jurek, prof. nadzw. WL Zakład Prawa Medycznego
 1.  
prof. dr hab. Beata Kawala WL-S Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
 1.  
prof. dr hab. Wojciech Kielan WL I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
 1.  
prof. dr hab. Magdalena Krajewska WLKP Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
 1.  
prof. dr hab. Grzegorz Mazur WL Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej
 1.  
dr hab. Agnieszka Piwowar, prof. nadzw. WFzOAM Katedra i Zakład Toksykologii
 1.  
dr hab. Dariusz Sarzyński WFzOAM Katedra i Zakład Chemii Analitycznej
 1.  
prof. dr hab. Dariusz Wołowiec WLKP Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
 1.  
prof. dr hab. Tomasz Wróbel WLKP Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
 1.  
mgr Dagmara Drozd Studium Języków Obcych
 1.  
dr Anna Goździk WLKP Klinika Chirurgii Serca
 1.  
dr Ewa Kuriata-Kościelniak WNoZ Zakład Organizacji i Zarządzania
 1.  
dr Marcin Mączyński WFzOAM Katedra i Zakład Chemii Organicznej
 1.  
dr Marek Murawski WL I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
 1.  
dr hab. Mieszko Więckiewicz WL-S Zakład Materiałoznawstwa
 1.  
inż. Marcin Surma Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
 1.  
mgr Piotr Cugier Dziekanat WL
 1.  
lek. Kamil Cebulski Doktorant
 1.  
stud. Dominik Budzyna-Dawidowski WL
 1.  
stud. Mikołaj Gołdyn WL
 1.  
stud. Szymon Hradzki WL
 1.  
stud. Ksenia Pawlas WL
 1.  
stud. Aleksander Sikorski WNoZ
 1.  
     
 
 

W posiedzeniach Senatu uczestniczą z głosem doradczym:
mgr Iwona Janus – kanclerz
mgr Elżbieta Urban – zastępca kanclerza – kwestor
mgr Renata Sławińska – dyr. Biblioteki Głównej
oraz po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Uczelni