Rady dyscyplin

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne:
Przewodniczący - prof. Grzegorz Mazur
Z-ca przewodniczącego - prof. Marzenna Podhorska-Okołów

Rada Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne:
Przewodniczący - prof. Adam Matkowski
Z-ca przewodniczącego - dr hab. Marcin Mączyński

Rada Dyscypliny Nauki o Zdrowiu:
Przewodniczący - prof. Izabella Uchmanowicz
Z-ca przewodniczącego - prof. Robert Śmigiel