Rada Uczelni

1. Reprezentanci uczelni:

  • prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska (dyscyplina farmacja) - kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej WFzOAM
  • dr Piotr Karniej (dyscyplina nauki o zdrowiu) - kierownik Katedry Zdrowia Publicznego
  • prof. Dariusz Patkowski (dyscyplina medycyna) - kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej
  • prof. Adam Szeląg (dyscyplina medycyna) - kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii

2. Reprezentanci spoza uczelni:

  • Łukasz Bęczkowski - absolwent Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UMW oraz studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Do 2017 roku były dyrektorem zarządzającym na rejon Europy Wschodniej w firmie Synexus, obecnie w funkcji wiceprezesa zarządza firmą Accelereted Enrollment Solutions. Posiada doświadczenia w zarządzaniu operacyjnym, także w zakresie badań klinicznych, zdobyte w różnych ośrodkach badawczych na świecie.
  • Przemysław Pohrybieniuk - prezes Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, wcześniej członek zarządu i dyrektor ds. kontaktów z otoczeniem zewnętrznym w Danone Polska, gdzie nadzorował między innymi zespół do spraw zdrowia i żywienia. Pełnił funkcję wiceprezesa Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
  • Jolanta Korzycka - radca prawny, prowadzi swoją kancelarię. Ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
  • Aleksander Marek Skorupa - przewodniczący Rady Uczelni. Ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu, nadzorze i kontroli jednostek finansów publicznych różnego szczebla w administracji rządowej i samorządowej, w tym także jednostek służby zdrowia. Był posłem Sejmu RP, wojewodą dolnośląskim i burmistrzem Brzegu Dolnego. Aktualnie jest radnym Sejmiku Dolnośląskiego. Decyzją Senatu UMW to właśnie Aleksander Marek Skorupa pełnił będzie funkcję przewodniczącego Rady Uczelni.

3. Przewodnicząca Samorządu Studentów Aleksandra Stosiek.

Kadencja trwa od dnia powołania przez Senat, czyli od 24 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.