Rada Uczelni

 1.  Reprezentanci uczelni:
  • prof. dr hab. Adam Szeląg,
  • dr hab. Jacek Smereka, prof. Uczelni,
  • dr hab. Piotr Świątek,
 2.  Reprezentanci spoza uczelni:
  • Beata Daszyńska-Muzyczka,
  • dr Rafał Dobrakowski,
  • Aleksander Kacprzyk,
  • Tomasz Kurzewski,
  • Przemysław Pohrybieniuk.