Komisje Senackie na kadencję 2016-2020

 

Komisja Odznaczeń

Obsługa Komisji ─ Dział Spraw Pracowniczych

 1. prof. dr hab. Wojciech Kielan
 2. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
 3. prof. dr hab. Krzysztof Reczuch
 4. prof. dr hab. Leszek Szenborn
 5. prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz
 6. dr hab. Adam Junka, prof. uczelni
 7. dr hab. Jacek Smereka, prof. uczelni
 8. dr hab. Marcin Mączyński
 9. dr hab. Marzena Zielińska
 10. mgr Anna Kępińska
 11. lek. Piotr Olczyk
 12. stud. Sara Gaweł

  

Komisja Arbitrażowa

Obsługa Komisji ─ Stanowisko ds. dyscyplinarnych nauczycieli akademickich

 1. prof. dr hab. Agnieszka Piwowar - przewodnicząca
 2. dr hab. Marzena Zielińska - zastępca przewodniczącej
 3. prof. dr hab. Witold Musiał
 4. prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko
 5. prof. dr hab. Jerzy Rudnicki
 6. prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
 7. dr hab. Jacek Smereka
 8. dr hab. Sylwia Zielińska
 9. dr Anna Goździk
 10. dr Robert Susło
 11. dr Magdalena Kübler
 12. doktorantka mgr Kamila Boszkiewicz
 13. student Wojciech Szorski

 

Komisja Statutowa

Obsługa Komisji ─ Dział Organizacyjno-Prawny

 1. prof. dr hab. Szymon Dragan
 2. prof. dr hab. Dariusz Janczak
 3. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
 4. prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
 5. dr hab. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska
 6. dr Anna Kołcz
 7. mgr Anna Oleńska
 8. lek. Kamil Cebulski
 9. stud. Bernadetta Nowak