Komisje Senackie na kadencję 2016-2020
 

Komisja Badań Naukowych

Obsługa Komisji ─ Centrum Wspierania Nauki, Sekcja Projektów Naukowych

 1. prof. dr hab. Piotr Ponikowski
 2. prof. dr hab. Ewa Jankowska
 3. prof. dr hab. Magdalena Krajewska
 4. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
 5. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
 6. prof. dr hab. Maria Sąsiadek
 7. prof. dr hab. Tomasz Wróbel
 8. dr hab. Katarzyna Zatońska
 9. dr Maciej Dobrzyński
 10. dr Błażej Misiak
 11. dr Marcin Mączyński
 12. mgr inż. Agnieszka Skotarczyk
 13. student Ilya Kavalchuk
 14. student Katarzyna Kowalska
 15. doktorant Ewa Woźnica

 

Komisja Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej

Obsługa Komisji ─ Dział Spraw Pracowniczych

 1. prof. dr hab. Jacek Szepietowski
 2. prof. dr hab. Dariusz Janczak
 3. prof. dr hab. Beata Kawala 
 4. prof. dr hab. Magdalena Krajewska
 5. prof. dr hab. Rafał Matkowski
 6. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
 7. dr hab. Bożena Karolewicz
 8. dr hab. Oktawia Mazanowska
 9. dr Anna Goździk
 10. dr Andrzej Stawarski
 11. dr Artur Owczarek
 12. mgr Iwona Janus
 13. studentka Aleksandra Stosiek
 14. student Robert Głowski
 15. doktorant Magdalena Żychowska 

 

Komisja Dydaktyki i Wychowania

Obsługa Komisji ─ Dział Spraw Studenckich

 1. prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
 2. prof. dr hab. Andrzej Hendrich
 3. prof. dr hab. Halina Milnerowicz
 4. prof. dr hab. Tomasz Wróbel
 5. dr hab. Tomasz Jurek, prof. nadzw.
 6. dr hab. Bożena Karolewicz
 7. dr Piotr Karniej
 8. dr Piotr Świątek
 9. dr Jan Nienartowicz
 10. Anna Skowron
 11. student Robert Cugier
 12. student Łukasz Noculak
 13. doktorant Kamil Cebulski
 14. mgr Katarzyna Tadaszak-Malinowska

 

Komisja Finansowo-Budżetowa

Obsługa Komisji ─ Zastępca Kwestora ds. Ekonomicznych

 1. prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
 2. prof. dr hab. Halina Grajeta
 3. prof. dr hab. Beata Kawala
 4. prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska
 5. prof. dr hab. Jacek Szepietowski
 6. prof. dr hab. Tomasz Wróbel
 7. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, prof. nadzw.
 8. dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw.
 9. dr Iwona Mazur
 10. dr Małgorzata Fleischer   
 11. dr Artur Owczarek
 12. mgr Elżbieta Urban
 13. studentka Aleksandra Stosiek
 14. studentka Katarzyna Sobieraj
 15. doktorantka Monika Sępek

 

Komisja Wydawnicza

Obsługa Komisji ─ Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 1. prof. dr hab. Jacek Szepietowski     
 2. prof. dr hab. Wojciech Kielan
 3. prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
 4. prof. dr hab. Tomasz Konopka
 5. prof. dr hab. Magdalena Krajewska
 6. prof. dr hab. Tomasz Szydełko
 7. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 8. dr hab. Agnieszka Piwowar, prof. nadzw.
 9. dr hab. Mieszko Więckiewicz
 10. dr Piotr Kolęda
 11. dr Dominik Krzyżanowski
 12. mgr Monika Kolęda
 13. student Dominika Mościcka
 14. student Bartłomiej Nowosielecki
 15. doktorant Radomir Reszke

 

Komisja Odznaczeń

Obsługa Komisji ─ Dział Spraw Pracowniczych

 1. prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
 2. prof. dr hab. Jan Godziński
 3. prof. dr hab. Wojciech Kielan
 4. prof. dr hab. Krzysztof Reczuch
 5. dr hab. Leszek Szenborn, prof. nadzw.
 6. dr Sylwia Borska
 7. dr Marcin Mączyński
 8. mgr Magdalena Różyc
 9. studentka Gayane Shakhpazyan
 10. doktorant Kamil Cebulski

 

Komisja Remontów Kapitalnych i Inwestycji

Obsługa Komisji ─ Dział Techniczny

 1. prof. dr hab. Beata Kawala
 2. d hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. nadzw.
 3. dr hab. Anna Janocha
 4. dr hab. Tomasz Pawłowski
 5. dr hab. Mieszko Więckiewicz
 6. dr Paweł Biernat
 7. dr Ewa Kuriata-Kościelniak
 8. dr Ewa Sawicka
 9. Jerzy Kokociński
 10. student Agata Smug
 11. doktorant Kornelia Rumin

Komisja Arbitrażowa

Obsługa Komisji ─ Stanowisko ds. dyscyplinarnych nauczycieli akademickich

 1. dr hab. Agnieszka Piwowar, prof. nadzw.
 2. prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
 3. prof. dr hab. Marek Mędraś
 4. prof. dr hab. Adam Szeląg
 5. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
 6. dr hab. Ewa Kratz
 7. dr hab. Dorota Wojnicz
 8. dr Anna Goździk
 9. dr Marcin Mączyński
 10. dr Ewa Kuriata-Kościelniak
 11. Bożena Szlegel
 12. student Patryk Krościk
 13. student Piotr Lipiński
 14. doktorant Michał Matuszewski

 

Komisja Statutowa

Obsługa Komisji ─ Dział Organizacyjno-Prawny

 1. prof. dr hab. Romuald Zdrojowy  
 2. prof. dr hab. Wojciech Apoznański
 3. prof. dr hab. Wojciech Kielan
 4. prof. dr hab. Adam Szeląg
 5. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec   
 6. prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
 7. dr hab. Tomasz Jurek, prof. nadzw.
 8. dr Anna Goździk
 9. dr Piotr Karniej
 10. mgr Anna Oleńska
 11. studentka Aleksandra Stosiek
 12. student Kamil Cebulski
 13. doktorant Jowita Halupczok-Żyła