Komisje Senackie na kadencję 2016-2020
 

Komisja Finansowo-Budżetowa

Obsługa Komisji ─ Zastępca Kwestora ds. Ekonomicznych

 1. prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
 2. prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
 3. prof. dr hab. Beata Kawala
 4. prof. dr hab. Andrzej Hendrich
 5. prof. dr hab. Jacek Szepietowski
 6. prof. dr hab. Tomasz Wróbel
 7. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, prof. nadzw.
 8. dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw.
 9. dr Iwona Mazur
 10. dr Małgorzata Fleischer   
 11. dr Artur Owczarek
 12. mgr Elżbieta Urban
 13. student Konrad Maliczkowski
 14. student Aleksander Sikorski
 15. doktorantka Monika Sępek

 

Komisja Odznaczeń

Obsługa Komisji ─ Dział Spraw Pracowniczych

 1. prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
 2. prof. dr hab. Jan Godziński
 3. prof. dr hab. Wojciech Kielan
 4. prof. dr hab. Krzysztof Reczuch
 5. dr hab. Leszek Szenborn, prof. nadzw.
 6. dr Sylwia Borska
 7. dr Marcin Mączyński
 8. mgr Magdalena Różyc
 9. studentka Gayane Shakhpazyan
 10. doktorant Kamil Cebulski

  

Komisja Arbitrażowa

Obsługa Komisji ─ Stanowisko ds. dyscyplinarnych nauczycieli akademickich

 1. dr hab. Agnieszka Piwowar, prof. nadzw.
 2. prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
 3. prof. dr hab. Marek Mędraś
 4. prof. dr hab. Adam Szeląg
 5. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
 6. dr hab. Ewa Kratz
 7. dr hab. Dorota Wojnicz
 8. dr Anna Goździk
 9. dr Marcin Mączyński
 10. dr Ewa Kuriata-Kościelniak
 11. Bożena Szlegel
 12. student Patryk Krościk
 13. student Piotr Lipiński
 14. doktorant Michał Matuszewski

 

Komisja Statutowa

Obsługa Komisji ─ Dział Organizacyjno-Prawny

 1. prof. dr hab. Romuald Zdrojowy  
 2. prof. dr hab. Wojciech Apoznański
 3. prof. dr hab. Wojciech Kielan
 4. prof. dr hab. Adam Szeląg
 5. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec   
 6. prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
 7. dr hab. Tomasz Jurek, prof. nadzw.
 8. dr Anna Goździk
 9. dr Piotr Karniej
 10. mgr Anna Oleńska
 11. studentka Aleksandra Stosiek
 12. student Kamil Cebulski
 13. doktorant Jowita Halupczok-Żyła