Komisje Rektorskie kadencja 2016-2020

 

Komisja ds. Szpitali Klinicznych, Lecznictwa i Laboratoriów

 1. prof. dr hab. Tomasz Wróbel – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Krzysztof Kałwak
 3. prof. dr hab. Wojciech Kielan
 4. prof. dr hab. Magdalena Krajewska
 5. prof. dr hab. Rafał Matkowski
 6. prof. dr hab. Dariusz Patkowski
 7. dr hab. Hanna Gerber, prof. nadzw.
 8. prof. dr hab. Joanna Maj
 9. dr hab. Sławomir Budrewicz
 10. dr hab. Wiktor Kuliczkowski
 11. dr hab. Przemysław Pacan
 12. dr hab. Tomasz Zatoński
 13. dr Aleksander Basiak
 14. student Karol Janas
 15. doktorant Ewa Woźnica

Obsługa Komisji ─ Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych
 

Komisja ds. Restrukturyzacji Uczelni i Szpitali Klinicznych

 1. prof. dr hab. Romuald Zdrojowy – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Wojciech Apoznański
 3. prof. dr hab. Szymon Dragan
 4. prof. dr hab. Krzysztof Grabowski
 5. prof. dr hab. Tomasz Wróbel
 6. prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska
 7. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
 8. prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
 9. prof. dr hab. Joanna Rosińczuk
 10. dr hab. Leszek Szenborn, prof. nadzw.
 11. mgr Beata Bejda
 12. studentka Paulina Horożaniecka
 13. doktorantka Justyna Jeżewska

Obsługa Komisji ─ Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych
Obsługa merytoryczna ─ Dział Nadzoru Właścicielskiego i Założycielskiego
 

Komisja Socjalno-Mieszkaniowa

 1. prof. dr hab. Halina Grajeta, – przewodnicząca
 2. dr hab. Marek Cegielski
 3. dr Anna Bohdanowicz-Pawlak
 4. dr Urszula Kanaffa-Kilijańska
 5. dr Anna Nowicka
 6. mgr Maria Krystyna Dziedziul
 7. mgr Marzena Terpiłowska
 8. mgr Mateusz Witkowski
 9. student Robert Głowski
 10. doktorant Aneta Popiel

Obsługa Komisji ─ Dział Eksploatacji 
 

Komisja ds. Szkolenia Podyplomowego

 1. prof. dr hab. Jacek Szepietowski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Marzena Dominiak
 3. prof. dr hab. Andrzej Hendrich
 4. prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
 5. prof. dr hab. Grzegorz Mazur
 6. dr hab. Iwona Bil-Lula
 7. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 8. dr Artur Owczarek
 9. prof. dr hab. Tomasz Wróbel
 10. dr hab. Wojciech Baran, prof. nadzw.
 11. dr hab. Anna Brzecka, prof. nadzw.
 12. dr hab. Jerzy Garcarek, prof. nadzw.
 13. dr hab. Tomasz Jurek, prof. nadzw.
 14. prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko
 15. prof. dr hab. Joanna Rosińczuk
 16. dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw.
 17. prof. dr hab. Bernarda Kazanowska
 18. dr hab. Izabela Fecka, prof. nadzw.
 19. dr Monika Michalak
 20. student Mateusz Chmielarz
 21. doktorant Karolina Kaaz

 
Obsługa Komisji ─ Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego

Komisja ds. Przeciwdziałania Plagiatom

 1. prof. dr hab. Jacek Szepietowski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Maciej Bagłaj
 3. prof. dr hab. Marzena Dominiak
 4. prof. dr hab. Tomasz Konopka
 5. prof. dr hab. Rafał Matkowski
 6. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
 7. prof. dr hab. Maria Sąsiadek
 8. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 9. prof. dr hab. Danuta Zwolińska
 10. mgr Monika Kolęda
 11. r. pr. Tomasz Konopa
 12. student Monika Hudaszek
 13. doktorant Małgorzata Ponikowska

 
Obsługa Komisji ─ Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 

Komisja Wydawnicza

 1. prof. dr hab. Jacek Szepietowski – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Maciej Bagłaj
 3. prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
 4. prof. dr hab. Tomasz Konopka
 5. prof. dr hab. Tomasz Szydełko
 6. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 7. dr hab. Mieszko Więckiewicz, prof. nadzw.
 8. dr hab. Mariusz Kusztal
 9. dr Piotr Kolęda
 10. dr Dominik Krzyżanowski
 11. mgr Monika Kolęda
 12. student Natalia Stępień
 13. doktorant Piotr Krajewski

Obsługa Komisji ─ Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Komisja ds. Dydaktyki

1. prof. dr hab. Piotr Dzięgiel -Przewodniczący Komisji
2. prof. dr hab. Andrzej Hendrich
3. prof. dr hab. Witold Musiał
4. prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
5. prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko
6. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
7. dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka
8. dr hab. Mirosław Banasik
9. dr Piotr Karniej
10. dr hab. Piotr Świątek
11. dr Magdalena Kübler
12. mgr Monika Kotowska-Lewińska
13. Anna Skowron
14. mgr Katarzyna Tadaszak-Malinowska
15. mgr Kinga Luchowska
16. doktorant Stanisław Supplitt
17. studentka Aleksandra Stosiek
18. dr Monika Przestrzelska, profesor Uczelni
19. dr hab. Iwona Bil-Lula
20. prof.dr hab. Joanna Antoszewska-Smith