Komisje Rektorskie kadencja 2020-2024

Komisja ds. Restrukturyzacji Uczelni i Podmiotów Leczniczych

 1. prof. dr hab. Szymon Dragan – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
 3. prof. dr hab. Andrzej Hendrich
 4. prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz
 5. prof. dr hab. Andrzej Szuba
 6. mgr Agnieszka Wielgoszewska
 7. studentka Julianna Wolska
 8. doktorant Kamil Cebulski

Obsługa Komisji ─ Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych

Obsługa merytoryczna – Dział Nadzoru Właścicielskiego i Założycielskiego

Komisja ds. Przeciwdziałania Plagiatom

 1. prof. dr hab. Maria Sąsiadek – przewodniczący
 2. dr hab. Tomasz Jurek, prof. Uczelni – zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Maciej Bagłaj
 4. prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz
 5. prof. dr hab. Hanna Gerber
 6. prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
 7. prof. dr hab. Tomasz Konopka
 8. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 9. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
 10. dr Anna Goździk
 11. dr Marta Rorat
 12. dr Justyna Gil
 13. mgr Monika Kolęda
 14. r. pr. Tomasz Konopa
 15. student Natalia Stępień
 16. doktorant Paula Jabłonowska

Obsługa Komisji ─ Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Komisja ds. Dydaktyki

 1. prof. dr hab. Agnieszka Piwowar – Przewodniczący Komisji
 2. prof. dr hab. Andrzej Hendrich
 3. prof. dr hab. Marcin Mikulewicz
 4. prof. dr hab. Tomasz Konopka
 5. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
 6. dr Monika Przestrzelska, profesor Uczelni
 7. dr hab. Marcin Mączyński
 8. dr hab. Iwona Bil-Lula
 9. dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka
 10. dr hab. Mirosław Banasik
 11. dr Anna Kołcz
 12. dr Magdalena Kübler
 13. mgr Monika Kotowska-Lewińska
 14. Anna Skowron
 15. mgr Katarzyna Tadaszak-Malinowska
 16. mgr Kinga Luchowska
 17. doktorant Stanisław Supplitt
 18. lic. Aleksandra Stosiek

Obsługa Komisji - Dział Spraw Studenckich

Komisja ds. Nauki

 1. prof. dr hab. Piotr Dzięgiel – Przewodniczący Komisji,
 2. prof. dr hab. Wojciech Kosmala,
 3. prof. dr hab. Maria Sąsiadek,
 4. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów,
 5. prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz,
 6. prof. dr hab. Ewa Jankowska,
 7. dr hab. Anna Prescha,
 8. mgr Elżbieta Olejnik,
 9. Stanisław Supplitt – doktorant,
 10. Krzysztof Kotowski – student.

Obsługa Komisji - Centrum Zarządzania Projektami