Komisje Rektorskie kadencja 2016-2020

 

Komisja ds. Szpitali Klinicznych, Lecznictwa i Laboratoriów

 1. prof. dr hab. Tomasz Wróbel – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Krzysztof Kałwak
 3. prof. dr hab. Wojciech Kielan
 4. prof. dr hab. Magdalena Krajewska
 5. prof. dr hab. Rafał Matkowski
 6. prof. dr hab. Dariusz Patkowski
 7. dr hab. Hanna Gerber, prof. nadzw.
 8. dr hab. Joanna Maj, prof. nadzw.
 9. dr hab. Sławomir Budrewicz
 10. dr hab. Wiktor Kuliczkowski
 11. dr hab. Przemysław Pacan
 12. dr hab. Tomasz Zatoński
 13. dr Aleksander Basiak
 14. student Karol Janas
 15. doktorant Ewa Woźnica

Obsługa Komisji ─ Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych
 

Komisja ds. Restrukturyzacji Uczelni i Szpitali Klinicznych

 1. prof. dr hab. Romuald Zdrojowy – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Wojciech Apoznański
 3. prof. dr hab. Szymon Dragan
 4. prof. dr hab. Krzysztof Grabowski
 5. prof. dr hab. Artur Pupka
 6. prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska
 7. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
 8. dr hab. Janusz Dembowski, prof. nadzw.
 9. dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw.
 10. dr hab. Leszek Szenborn, prof. nadzw.
 11. mgr Beata Bejda
 12. studentka Paulina Horożaniecka
 13. doktorant Fryderyk Menzel

Obsługa Komisji ─ Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych
Obsługa merytoryczna ─ Dział Nadzoru Właścicielskiego i Założycielskiego
 

Komisja Socjalno-Mieszkaniowa

 1. prof. dr hab. Halina Grajeta, – przewodnicząca
 2. dr hab. Marek Cegielski
 3. dr Anna Bohdanowicz-Pawlak
 4. dr Urszula Kanaffa-Kilijańska
 5. dr Anna Nowicka
 6. mgr Maria Krystyna Dziedziul
 7. mgr Marzena Terpiłowska
 8. mgr Mateusz Witkowski
 9. student Michał Smoleński
 10. doktorant Aneta Popiel

Obsługa Komisji ─ Dział Eksploatacji 
 

Komisja ds. Szkolenia Podyplomowego

 1. prof. dr hab. Jacek Szepietowski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Marzena Dominiak
 3. prof. dr hab. Andrzej Hendrich
 4. prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
 5. prof. dr hab. Grzegorz Mazur
 6. prof. dr hab. Janusz Pluta
 7. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 8. prof. dr hab. Mieczysław Woźniak
 9. prof. dr hab. Tomasz Wróbel
 10. dr hab. Wojciech Baran, prof. nadzw.
 11. dr hab. Anna Brzecka, prof. nadzw.
 12. dr hab. Jerzy Garcarek, prof. nadzw.
 13. dr hab. Tomasz Jurek, prof. nadzw.
 14. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, prof. nadzw.
 15. dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw.
 16. dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw.
 17. dr hab. Bernarda Kazanowska
 18. dr hab. Izabela Fecka
 19. dr Monika Michalak
 20. student Mateusz Chmielarz
 21. doktorant Karolina Kaaz

 
Obsługa Komisji ─ Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego

Komisja ds. Przeciwdziałania Plagiatom

 1. prof. dr hab. Jacek Szepietowski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Maciej Bagłaj
 3. prof. dr hab. Marzena Dominiak
 4. prof. dr hab. Tomasz Konopka
 5. prof. dr hab. Rafał Matkowski
 6. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
 7. prof. dr hab. Maria Sąsiadek
 8. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 9. prof. dr hab. Danuta Zwolińska
 10. mgr Monika Kolęda
 11. mgr Piotr Pieniądz
 12. student Monika Hudaszek
 13. doktorant Małgorzata Ponikowska

 
Obsługa Komisji ─ Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu