KOMISJE DYSCYPLINARNE

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

 1. dr hab. Ewa Kratz, prof. uczelni - Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Agnieszka Hałoń - Zastępca Przewodniczącej
 3. mgr Dominika Sidorska - Zastępca Przewodniczącej
 4. prof. dr hab. Joanna Antoszewska-Smith
 5. prof. dr hab. Irena Majerz
 6. dr hab. Anna Czyż
 7. dr hab. Dorota Frydecka, prof. uczelni
 8. dr hab. Małgorzata Inglot, prof. nadzw.
 9. dr hab. Beata Jankowska-Polańska, prof. uczelni
 10. dr hab. Kamil Jurczyszyn
 11. dr hab. Edward Kijak
 12. dr hab. Urszula Nawrot
 13. dr hab. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz
 14. dr hab. Anna Prescha
 15. dr hab. Michał Sarul
 16. dr hab. Mirosław Sopel
 17. dr hab. Andrzej Teisseyre
 18. dr Żanetta Kaczmarek
 19. dr Sylwia Krzemińska
 20. dr Paweł Kubasiewicz-Ross
 21. dr Katarzyna Lomper
 22. dr Anna Rozensztrauch
 23. dr Tomasz Urbaniak
 24. mgr inż. Magdalena Klyta
 25. mgr Edyta Murawska-Klamut
 26. lek. Remigiusz Chrostek
 27. lek. Urszula Chrostek
 28. lek. Patryk Pozowski
 29. lek. Monika Sępek
 30. lek. Stanisław Supplitt
 31. Karolina Koszyczarek
 32. Angelika Osuch
 33. Dawid Pryszcz
 34. Aleksandra Stosiek
 35. Julianna Wolska

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2017-2020

 1. prof. dr hab. Krzysztof Simon
 2. prof. dr hab. Lesław Zub
 3. prof. dr hab. Ewa A. Jankowska
 4. prof. dr hab. Andrzej Szuba
 5. prof. dr hab. Zbigniew Rybak
 6. prof. dr hab. Marcin Mikulewicz
 7. dr hab. Marita Nittner-Marszalska, prof. nadzw.
 8. dr hab. Jolanta Saczko, prof. nadzw.
 9. dr hab. Elżbieta Poniewierka, prof. nadzw.
 10. dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw.
 11. dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
 12. dr hab. Marzenna Bartoszewicz
 13. dr hab. Bogdan Czapiga

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

 1. prof. dr hab. Joanna Rymaszewska – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
 3. dr hab. Dariusz Janczak, prof. nadzw.
 4. dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof. nadzw.
 5. dr hab. Agnieszka Piwowar, prof. nadzw.
 6. dr hab. Joanna Rosińczuk
 7. dr Tomasz Dawiskiba
 8. dr Katarzyna Jankowska
 9. dr Monika Kantorska-Janiec
 10. dr Tomasz Pietraszkiewicz

Członkowie – doktoranci

 1. Ewelina Budacz
 2. Dorota Dereń
 3. Katarzyna Dębska-Łasut
 4. Irena Duś
 5. Klaudia Konikowska
 6. Katarzyna Kowalska
 7. Maria Lepucka
 8. Jakub Ptaszkowski
 9. Bartłomiej Stańczykiewicz
 10. Patryk Woytala

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

Członkowie – nauczyciele akademiccy

 1. prof. dr hab. Krzysztof Grabowski – przewodniczący
 2. dr hab. Agnieszka Hałoń, prof. nadzw.
 3. dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska
 4. dr Żaneta Czyżnikowska
 5. dr Ewa Drabik-Danis
 6. dr Natalia Stawińska
 7. dr Ryszard Ślęzak
 8. dr Krzysztof Tupikowski
 9. dr Paweł Wróblewski
 10. mgr Jolanta Grzebieluch
 11. mgr Sylwia Płaczkowska

Członkowie doktoranci:

 1. Łucja Cwynar-Zając
 2. Beata Guzak
 3. Marta Jakubik
 4. Andrzej Janus
 5. Katarzyna Juszczyńska
 6. Tomasz Kraśnicki
 7. Kamil Nelke
 8. Agnieszka Rogula
 9. Agnieszka Salomon
 10. Marta Woźniak
 11. Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Doktorantów
 12. prof. dr hab. Grażyna Bidzińska-Speichert
 13. prof. dr hab. Wojciech Kielan
 14. prof. dr hab. Tomasz Konopka
 15. dr hab. Robert Śmigiel
 16. dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw.
 17. dr Ewa Jaźwińska-Tarnawska

Obsługa Komisji – Dział Spraw Studenckich
 

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Członkowie – nauczyciele akademiccy

 1. dr hab. n. med. mgr prawa Tomasz Jurek, prof. nadzw. - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
 3. prof. dr hab. Beata Sobieszczańska
 4. dr hab. Mieszko Więckiewicz
 5. dr n. med. Maciej Dobrzyński
 6. dr Irena Porębska
 7. dr hab. Agata Mulak
 8. dr Lilla Pawlik - Sobecka
 9. dr Igor Mucha
 10. dr hab. n. med. Zenon Halaba
 11. dr Beata Jankowska - Polańska

Członkowie – studenci

 1. stud. WL Szymon Urban
 2. stud. WL Jarosław Gryglewicz
 3. stud. WLKP Dominik Stosik
 4. stud. WLKP Paweł Król
 5. stud. WLS Kamil Wojnar
 6. stud. WLS Volodymyr Buchynsky
 7. stud. WF Łukasz Kwiatek
 8. stud. WF Michał Smoleński
 9. stud. WNOZ Martyna Rypińska
 10. stud. WNOZ Michał Rodobolski

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Członkowie – nauczyciele akademiccy

 1. dr hab. Jarosław Barański - Przewodniczący
 2. dr hab. Barbara Królak - Olejnik, prof. nadzw.
 3. dr hab. Rafał Poręba, prof. nadzw.
 4. lek. dent. Katarzyna Dębska - Łasut
 5. dr n. med. Monika Dębska
 6. dr hab. Kinga Musiał
 7. dr hab. Tomasz Zatoński,
 8. dr Joanna Pieczyńską
 9. dr Mariola Śliwińska - Mossoń
 10. dr hab. Bożena Regulska - Ilow, prof. nadzw.
 11. dr Anna Felińczak

Członkowie – studenci

 1. stud. WL Katarzyna Wiśniewska
 2. stud. WL Kamil Kokosa
 3. stud. WLKP Adrian Hawryłko
 4. stud. WLKP Daniel Soliński
 5. stud. WLS Marek Nahajowski
 6. stud. WLS Adam Kopka
 7. stud. WF Patryk Krościk
 8. stud. WF Piotr Restel
 9. stud. WNoZ Klaudia Idziaszek
 10. stud. WNoZ Anna Stysiak

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów

 1. dr n. med. Marta Rorat
 2. lek. mgr prawa Zbigniew Gąszczyk - Ożarowski

Obsługa Komisji – Dział Spraw Studenckich