KOMISJE DYSCYPLINARNE

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020

 1. prof. dr hab. Marek Bolanowski - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Barbara Iwańczak
 3. prof. dr hab. Wojciech Kielan
 4. prof. dr hab. Beata Ponikowska
 5. dr hab. Barbara Królak-Olejnik, prof. nadzw.
 6. dr hab. Andrzej Teisseyre
 7. prof. dr hab. Julia Bar
 8. dr hab. Marek Bochnia
 9. prof. dr hab. Marek Sąsiadek
 10. dr hab. Janusz Dembowski, prof. nadzw.
 11. dr hab. Dorota Frydecka
 12. dr hab. Sławomir Budrewicz
 13. dr hab. Małgorzata Inglot
 14. prof. dr hab. Irena Majerz
 15. prof. dr hab. Adam Matkowski
 16. dr hab. Jolanta Zuwała-Jagiełło
 17. prof. dr hab. Jerzy Zalewski
 18. dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw.
 19. dr Aureliusz Kosendiak
 20. Jarosław Gryglewicz
 21. Michał Smoleński

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2017-2020

 1. prof. dr hab. Krzysztof Simon
 2. prof. dr hab. Lesław Zub
 3. prof. dr hab. Ewa A. Jankowska
 4. prof. dr hab. Andrzej Szuba    
 5. dr hab. Marita Nittner-Marszalska, prof. nadzw.
 6. dr hab. Jolanta Saczko, prof. nadzw.
 7. dr hab. Marcin Mikulewicz, prof. nadzw.
 8. dr hab. Elżbieta Poniewierka, prof. nadzw.
 9. dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw.
 10. dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
 11. dr hab. Marzenna Bartoszewicz
 12. dr hab. Bogdan Czapiga

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

 1. prof. dr hab. Joanna Rymaszewska – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
 3. dr hab. Dariusz Janczak, prof. nadzw.
 4. dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof. nadzw.
 5. dr hab. Agnieszka Piwowar, prof. nadzw.
 6. dr hab. Joanna Rosińczuk
 7. dr Tomasz Dawiskiba
 8. dr Katarzyna Jankowska
 9. dr Monika Kantorska-Janiec
 10. dr Tomasz Pietraszkiewicz

Członkowie – doktoranci

 1. Ewelina Budacz
 2. Dorota Dereń
 3. Katarzyna Dębska-Łasut
 4. Irena Duś
 5. Klaudia Konikowska
 6. Katarzyna Kowalska
 7. Maria Lepucka
 8. Jakub Ptaszkowski
 9. Bartłomiej Stańczykiewicz
 10. Patryk Woytala

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

Członkowie – nauczyciele akademiccy

 1. prof. dr hab. Krzysztof Grabowski – przewodniczący
 2. dr hab. Agnieszka Hałoń, prof. nadzw.
 3. dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska
 4. dr Żaneta Czyżnikowska
 5. dr Ewa Drabik-Danis
 6. dr Natalia Stawińska
 7. dr Ryszard Ślęzak
 8. dr Krzysztof Tupikowski
 9. dr Paweł Wróblewski
 10. mgr Jolanta Grzebieluch
 11. mgr Sylwia Płaczkowska

Członkowie doktoranci:

 1. Łucja Cwynar-Zając
 2. Beata Guzak
 3. Marta Jakubik
 4. Andrzej Janus
 5. Katarzyna Juszczyńska
 6. Tomasz Kraśnicki
 7. Kamil Nelke
 8. Agnieszka Rogula
 9. Agnieszka Salomon
 10. Marta Woźniak
 11. Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Doktorantów
 12. prof. dr hab. Grażyna Bidzińska-Speichert
 13. prof. dr hab. Wojciech Kielan
 14. prof. dr hab. Tomasz Konopka
 15. dr hab. Robert Śmigiel
 16. dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw.
 17. dr Ewa Jaźwińska-Tarnawska

Obsługa Komisji – Dział Spraw Studenckich

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Członkowie – nauczyciele akademiccy

 1. prof. dr hab. Piotr Dzięgiel – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Grażyna Durek
 3. prof. dr hab. Beata Ponikowska
 4. dr hab. Iwona Taranowicz
 5. dr Iwona Bednarz-Misa
 6. dr Anna Paradowska-Stolarz
 7. dr Irena Porębska
 8. dr Anna Turno-Kręcicka
 9. dr Joanna Urbaniak
 10. dr Igor Mucha
 11. mgr Bożena Bogut

Członkowie – studenci

 1. Marcin Ziała
 2. Przemysław Dzierżek
 3. Julian Maciaszek
 4. Jakub Dulanowski
 5. Natalia Grychowska
 6. Oksana Długosz
 7. Jakub Burak
 8. Tomasz Buczek
 9. Barbara Frąckiewicz
 10. Edyta Świetlicka

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Członkowie – nauczyciele akademiccy

 1. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas – przewodniczący
 2. dr hab. Wiesław Kurlej, prof. nadzw.
 3. dr hab. Bożena Regulska-Ilow, prof. nadzw.
 4. dr hab. Agata Mulak
 5. dr hab. Grzegorz Terlecki
 6. dr Anna Felińczak
 7. dr Lilla Pawlik-Sobecka
 8. dr Iwona Pirogowicz
 9. dr Małgorzata Szulc
 10. lek. Bartosz Szetela
 11. mgr Przemysław Skibiński

Członkowie – studenci

 1. Fryderyk Menzel
 2. Amelia Głowaczewska
 3. Joanna Scieszka
 4. Wojciech Czak
 5. Maciej Krawiec
 6. Zofia Kielan
 7. Kalina Pawłowska
 8. Dominika Ceglecka
 9. Bartosz Kapkowski
 10. Joanna Pidzik

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów

 1. prof. dr hab. Andrzej Gamian
 2. dr hab. Joanna Antoszewska, prof. nadzw.
 3. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski, prof. nadzw.
 4. prof. dr hab. Witold Pilecki
 5. dr hab. Krzysztof Reczuch
 6. dr Michał Gleńsk
 7. dr hab. Tomasz Jurek
 8. dr Jan Nienartowicz
 9. dr Andrzej Obojski
 10. dr Izabela Uchmanowicz

Obsługa Komisji – Dział Spraw Studenckich