Komisja Etyki

 1. prof. dr hab. Adam Szeląg - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas - Wiceprzewodniczący
 3. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska - Wiceprzewodnicząca
 4. prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
 5. prof. dr hab. Wojciech Kosmala
 6. prof. dr hab. Jerzy Leszek
 7. prof. dr hab. Beata Sobieszczańska
 8. prof. dr hab. Danuta Zwolińska
 9. prof. dr hab. Joanna Maj
 10. dr hab. Jakub Gburek, prof. nadzw.
 11. dr hab. Bożena Regulska-Ilow, prof. nadzw.
 12. dr Jan Dąbrowski -  j. międzywydziałowe
 13. Justyna Maciejiczek - doktorant
 14. Ilya Kavalchuk - student

W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Uczelni.
 
Obsługa Komisji – Sekretariat Prorektora ds. Nauki

Regulamin Komisji Etyki