Komisja Etyki

 1. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
 2. prof. dr hab. Beata Sobieszczańska
 3. prof. dr hab. Adam Szeląg
 4. prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
 5. prof. dr hab. Wojciech Kosmala
 6. prof. dr hab. Jerzy Leszek
 7. prof. dr hab. Danuta Zwolińska
 8. dr hab. Joanna Maj, prof. nadzw.
 9. prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 10. dr hab. Jakub Gburek, prof. nadzw.
 11. dr hab. Bożena Regulska-Ilow, prof. nadzw.
 12. dr Jan Dąbrowski -  j. międzywydziałowe
 13. Justyna Maciejiczek - doktorant
 14. Kamil Wojnar - student

W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Uczelni.
 
Obsługa Komisji – Sekretariat Prorektora ds. Nauki