Współpraca dwustronna z Państwowym Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu

Koordynator współpracy: dr n. med. Wojciech Barg  wojciech.barg@umed.wroc.pl