STN – Студентське Наукове Товариство

Студентське Наукове Товариство – є студентською організацією з
багаторічними традиціями та значним авторитетом у нашому учбовому
закладі.

Наші головні цілі і завдання це :

• підвищення рівня теоретичних знань ,а також практичних навичок
студентів, інтернів і випускників всіх відділів нашого учбового закладу;

• ознайомлення студентів з науковою роботою та підвищення їхньої
кваліфікації;

• співпраця з іншими навчальними закладами, у тому числі із
закордонними, а також з адміністрацією навчального закладу,
студентськими організаціями, а також іншими інституціями;

• організація наукових конференцій, симпозіумів, конкурсів, освітніх
заходів і наукових з’їздів;

• співробітництво з культурними закладами Вроцлава.

Однією з головних цілей СНТ є популяризація наукової діяльності студентів.
Ми прагнемо реалізувати цю мету через безпосередній контакт з науковими
товариствами, організацію зустрічей СНТ з участю запрошених гостей, а також
через участь студентів у студентських наукових конференціях.

Контакт :

www.stn.am.wroc.pl

Студентське Наукове Товариство Медичної Академії

ul. Wojciecha z Brudzewa 12

51-601 Wrocław