Praktyki wakacyjne w Tarnopolu

Na praktyki zostało przyzna​nych 10 miejsc, w terminie 01.07.2015 - 31.07.2015
 


Kryteria kwalifikacji:
O wyjazd na praktyki zawodowe w Tarnopolu mogą ubiegać się studenci Wydziału Lekarskiego i Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.
Przyznanie miejsca odbywa się na podstawie uzyskanych punktów:
 
1. Egzamin z języka angielskiego:
 • ocena niższa niż 4,0 dyskwalifikuje studenta z kwalifikacji,
 • 4,0 = 5 pkt,
 • 4,5 =10 pkt,
 • 5,0 =15 pkt.
1.1 Certyfikaty z języka angielskiego są uwzględniane zgodnie z zasadą:
 • B2 (np. FCE): 5 pkt,
 • C1 (np. CAE): 10 pkt,
 • C2 (np. CPE): 15 pkt.
2. Średnia ocen z ostatniego roku studiów potwierdzona w Dziekanacie:
 • za każde 0,1 powyżej 3,0 przyznaje się 1 punkt.
3. Działalność w STN  (działalność w kilku kołach nie sumuje się):
 • członkostwo powyżej jednego roku i aktywna praca: 4 punkty,
 • członkostwo powyżej dwóch lat i aktywna praca: 6 punktów.
4. Praca naukowa wygłoszona na konferencji:
 • krajowej: 5 punktów,
 • zagranicznej: 10 punktów.
5. Publikacja zamieszczona w wydawnictwie:
 • polskojęzycznym: 5 punktów,
 • obcojęzycznym: 10 punktów.
Student ubiegający się o wyjazd na praktyki powinien złożyć pisemny wniosek do Lokalnego Koordynatora ds. Wymiany z Ukrainą- Marty Szatkowskiej mrt.szatkowska@gmail.com, do dnia 31.05.2015r.