INTERNATIONAL SCHOOL IN PULMONOLOGY

 

07-09 October 2021, Ternopil, Ukraine

 

Dear Colleagues!

On behalf of the organizing committee it is a great pleasure, to invite all of you to join INTERNATIONAL SCHOOL IN PULMONOLOGY which will be held on October 07-09, 2021 in Ternopil, Ukraine.

INTERNATIONAL SCHOOL IN PULMONOLOGY is an international event in the field of pulmonology taking place annually in Ternopil. Since last year, it is co-organized by Ternopil National Medical University, Ukraine and Wroclaw Medical University, Poland. The current edition of the School is to focus on bronchoobturative diseases.

The conference has the aim to provide the opportunity for the audience to interact with speakers from Poland and other European countries and profit from their deep knowledge and expertise in difficult aspects of the current practice on diagnosis and treatment of bronchoobturative diseases.

During past years, the organizing and scientific committee was focused on making the conference an important scientific and educational event beyond the Ukrainian borders, open to friendships and collaborations. The conference is a perfect opportunity for establishing interpersonal contacts between researches from various institutions which hopefully will result in scientific collaboration. Our goal is to keep increasing the professional level of the conference and its rank among professionals in Ukraine and neighboring countries. The success of the past conferences shows us that we are on the right way towards this goal.

The conference will be held in a beautiful city Ternopil which is famous for its interesting history and impressive culture. Ternopil doesn't have a big amount of architectural monuments, but all picturesque places make an uniquely romantic image of Ternopil. Italian yard is one of the most marvelous places of the city. It was made in 1893 and got its name because of architectural similarity to Italian ones. Near the lake at Shevchenko's park there is a smaller analogue of Paris Avenue des Champs-Élysées. The main avenue of French capital which is 2 km long is presented in Ukranian city as a smaller avenue with 2 hills. The island of lovers is located in the middle of the lake, where you can get by a bridge or boat. This picturesque island belongs to the most romantic places in Ukraine and impresses every visitor. You can discover these beautiful places during the walk from Ternopil National Medical University main campus.

On this website, you will find comprehensive information about the conference. The material will soon be complemented with further details. We will do our best to make INTERNATIONAL SCHOOL IN PULMONOLOGY an unforgettable personal and professional experience for all participants. As the chair of the organizing committee, I would like to send my warmest regards and invite all of you to a productive scientific event.

We look forward to welcoming you in Ternopil!

Best regards,

Wojciech Barg, MD, DSc
The President of the Conference
Assistant Professor, Wrocław Medical University
Honorary Professor of Ternopil National Medical University
 


 

Шановні колеги!

Від імені організаційного комітету для мене є великою честю запросити Вас до участі в Міжнародній пульмонологічній школі “Сучасні підходи до діагностики та лікування бронхообтураційних хвороб”, котра відбудеться 07-09 жовтня 2021 р. у м. Тернопіль, Україна.

Міжнародна пульмонологічна школа є інтернаціональним заходом в області пульмонолії, який щорічно відбувається у м. Тернопіль. Від минулого року школа організовується спільними зусиллями Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського та Вроцлавського медичного університету. Цьогорічна школа буде присвячена тематиці бронхообтураційних хвороб.

Метою конференції є забезпечити учасників кофнеренції можливістю інтерактивного спілкування із доповідачами з Польщі та інших європейських країн, а також перейняти їхні глибокі знання та досвід у складних аспектах сучасної практики в діагностиці та лікуванні бронхообтураційних хвороб.

Протягом минулих років, організаційний та науковий комітет зосереджували увагу на встановленні даної конференції як важливого наукового та освітнього заходу поза українськими кордонами, відкритого до співпраці. Ця конференція є чудовою можливістю для встановлення контактів між дослідниками з різних установ, що може стати результатом майбутньої наукової співпраці. Нашою основною метою є розвиток високого професійного рівня конференції для лікарів не лише з України, але й з сусідніх країн. Успіх минулорічної конференції констатував, що ми рухаємося в правильному напрямку.

Конференція буде проведена в надзвичайно красивому місті Тернополі, котре є відомим своєю цікавою історією та вражаючою культурою. Тернопіль не рясніє великою кількістю архітектурних пам`яток, але все, що тут є, створює неповторний романтичний образ міста. Дворик у венеціанському стилі є однією з незвичайних визначних пам`яток міста Тернопіль. Він був створений в 1893 році і отримав таку назву завдяки схожості своєї архітектури з оформленням будинків в Італії.Поблизу озера в парку Шевченка розташувався зменшений аналог пам’ятки у Парижі – Єлисейські поля. Головний проспект столиці Франції, що простягається майже на 2 кілометри, у файному українському місті представлений невеликою алеєю парка з двома пагорбами. Острів закоханих розташовується посередині озера, куди можна добратися через міст. Цей красивий острів належить до найбільш романтичних місць в Україні і вражає кожного відвідувача. Ви можете відвідати ці красиві місця під час приємної прогулянки від головного корпусу Тернопільського державного медичного університету.

На даному веб-сайті ви зможете знайти всю необхідну інформацію стосовно конференції. Матеріали найближчим часом будуть доповнені деталями. Ми докладемо усіх зусиль для того, що Міжнародна пульмонологічна школа стала незабутнім особистим та професійним досвідом для усіх учасників.
Як Голова організаційного комітету, шлю Вам найщиріші вітання та запрошую на цю продуктивну наукову подію.

З нетерпінням чекаємо Вас у Тернополі!

З найкращими побажаннями,

д.м.н. Войцех Барг
Голова організаційного комітету
Доцент, Вроцлавський медичний університет
Почесний професор Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського