Archives

 

2015-11-21

Конкурс POLONEZ 1

на науково-дослідні проекти, здійснювані вченими які приїжджають з-за кордону

У зв'язку із зацікавленістю, серед них осіб із Тернопільського медичного університету, співпраця з нашим Університетом в рамках "Полонез 1" (передбачені ще 2 поправки), організований Національним Центром Науки, нижче представляю вам інформацію про програму.

Конкурс адресований для дослідників з-за кордону, які хочуть проводити дослідження в польських організаціях.

Адресатом конкурсу є особа, яка має докторський ступінь або принаймні чотирьохрічний досвід в дослідженнях при повному робочому дні, яка протягом протяго 3 років, до дати оголошення конкурсу не проживала, не працювала, ані навчався в Польщі протягом більш ніж 12 місяців.
Враховуючи той факт, що заявниками є особи з-за кордону, необхідним є призначення наукового керівника Претендента, що має намір реалізувати стажування в Вроцлавському медичному університеті, керівник зобов'язаний брати участь у процесі підготовки заявки.
Установа яка приймає на стажування зобов'язана до:
- прийняття Заявника відповідно до договору про працю при повному робочому дні, протягом усього часу стажування;
- забезпечення Заявнику умов для реалізації дослідження, опублікованого у внеску, в тому числі надання офісних/лабораторних приміщень,а також необхідного науково-дослідного обладнання;
- забезпечити адміністративну та фінансову підтримку стажування, у тому числі послуг, пов'язаних з прибуттям і перебуванням Заявника в Польщі, а також призначення співробітника, відповідального за його координацію;
- Організація, протягом терміну стажування, принаймні одного навчального візиту на рік, тривалістю від 1 до 10 днів, пов'язаного з інтересами заявника.
Тривалість перебування науковця в Польщі : 12 місяців або 24 місяці
Науковець отримує:

  • винагороду (у тому числі mobility allowance) 4 350 євро брутто / місяць (трудовий договір, сума включає в себе всі витрати роботодавця), допомога на сім’ю: 300 євро брутто / місяць (для тих, хто прибуває зі своїми сім'ями, на період не менше 3 місяців)
  • дослідницький грант
  Стажування
12 місячне
Стажування
24 місячне
Гуманітарні, соціальні і мистецькі науки 80.000 PLN 192.000 PLN
Науки про життя, точні i технічні науки 112.000 PLN 320.000 PLN

 

  • програма навчання для різнобічного розвитку компетенцій інтерна.
  • організація отримує кошти на непрямі витрати в розмірі 20%.

Претенденти повинні представити заявки англійською мовою за допомогою системи OSF, в друкованому вигляді, підписані заявником, а також заяву про не отримування публічної допомоги та заяву організації, готової прийняти заявника на науково-дослідне стажування.

Терміни складання внесків:
POLONEZ 1 - 15/12/2015. ; POLONEZ 2 - 15/06/2016. ; POLONEZ 3 - 15/12/2016.

Правила та умови конкурсу доступні на інтернет сторінці Національного Центру Науки: www.ncn.gov.pl вкладка " Aktualnie otwarte konkursy".

 Просимо про складання заяв заздалегідь (за два тижні з дати надходження заяви):
- Видрукованого та підписаного внеску зголошеного проекту (в додатку)
- Остаточна версія внеску, підписана заявником (можлива копія) і підписаної науковим керівником Заявника та керівником організації Вроцлавського медичного університету, в якій проводитиметься дослідженне стажування, а також два примірника заповненої заяви про не отримування публічної допомоги і заява організації готової прийняти заявника на науково-дослідне стажування (Information on the commitments of the host institution of the fellowship).
У зв’язку із вище написаним ,електронна та паперова форма внеску, може бути відправлена тільки після отримання необхідних підписів керівників Вроцлавського медичного університету , заява про не отримування публічної допомоги та заява організації готової прийняти заявника на науково-дослідне стажування (Information on the commitments of the host institution of the fellowship) які потім будуть відправлені Вроцлавським медичним університетом до Національного Центру Науки.
Документи в паперовому вигляді, просимо, відправляти у відділ міжнародної співпраці за адресою ul. Chałubińskiego 6а.
Правила та умови конкурсу доступні на інтернет сторінці Національного Центру Науки: www.ncn.gov.pl вкладка "Aktualnie otwarte konkursy".

POLONEZ_1_host_institution_data 

У випадку питань або сумнівів, просимо, зв'язатись з нами.

Wojciech Barg, MD, PhD, wojciech.barg@umed.wroc.pl
Почесний професор ТДМУ та Координатор двосторонньої співпраці з ТДМУ

Anna Niemiec, M.SC.
_______________________________________
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul.Chałubińskiego 6a
tel.: +48 71 784 11 42 ; fax. +48 71 784 00 33 ; e-mail: anna.niemiec@umed.wroc.pl

 


2015-06-23

 

Wizyta delegacji Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego (TSMU)
w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
w dniach 1-4 czerwca 2015

 

    Delegacja TSMU w składzie: JM Rektor TSMU prof. Mykhaylo M. Korda, prorektor ds. klinicznych prof. Stepan J. Zaporozhan oraz kierownik Katedry Anestezjologii prof. Oleksandr V. Oliynyk przebywała w naszym Uniwersytecie z krótką, roboczą wizytą. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego po wyborach nowych władz rektorskich w tamtejszej Uczelni, które odbyły się w styczniu br. Goście przeprowadzili szereg rozmów z przedstawicielami władzami naszej Uczelni, między innymi z JM Rektorem prof. Markiem Ziętkiem, prorektorem ds. Rozwoju Uczelni prof. Jackiem Szepietowskim, oraz Prodziekanem Wydziału Lekarskiego ds. studiów w języku angielskim prof. Andrzejem Hendrichem i koordynatorami programu ERASMUS dr Marcinem Stańdą oraz dr Tomaszem Pietraszkiewiczem. Rozmowy te dotyczyły dalszej współpracy międzyuczelnianej, która bardzo intensywnie rozwija się od ponad 5 lat. Podpisanie umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską otwiera nowe możliwości zarówno w obszarze wymiany pracowników i studentów jak i wspólnych badań naukowych – temu ostatniemu zagadnieniu poświęcone były spotkania z o kierownikami Katedr: Biochemii Lekarskiej prof. Andrzejem Gamianem oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. Andrzejem Küblerem. W trakcie pobytu Goście spotkali się też z Dyrekcją Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w osobach dyrektora USK dr Piotra Pobrotyna oraz zastępców dyrektora dr Bogusława Becka i dr Barbary Korzeniowskiej. Zapoznali się z zasadami działania i finansowania Szpitala oraz wzajemnymi relacjami Szpitala i Uniwersytetu. Zwiedzili również blok operacyjny, centralne laboratorium szpitalne oraz oddział intensywnej terapii. Delegacja z Tarnopola odwiedziła również Dolnośląską Izbę Lekarską, gdzie spotkała się z prezesem DIL dr Jackiem Chodorskim. Spotkanie ukierunkowane było na zasady działania samorządu zawodowego lekarzy w naszym kraju, możliwości współpracy z samorządami lekarskimi innych krajów oraz współdziałanie Izby Lekarskiej i Uniwersytetu.

Zdjęcia:


 

30-01-2015 10:16
Wybory Rektora

Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im I.Ja. Horbaczewskiego

 
       Poprzedni rektor Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego prof. Leonid Kovalchuk pełnił tę funkcję nieprzerwanie od 1997 roku do śmierci w dniu 01/10/2014 roku.
Od tego czasu obowiązki Rektora sprawował prorektor prof. Arkadiy H. Shulhay. Po długim okresie przygotowań dokonano wyboru nowego rektora.
Do pierwszej tury wyborów, która odbyła się 22 stycznia 2015, zostało zgłoszonych 7 kandydatów. W głosowaniu wzięło udział 703 spośród uprawnionych 750 elektorów.
Ponieważ nikt nie uzyskał wymaganej większości, do następnej tury wyborów przeszło dwoje kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów:
1. Prof. Mykhaylo M. Korda, Kierownik Katedry Biochemii Lekarskiej, od 2007 roku Dziekan Wydziału Studentów Zagranicznych – 342 (45,60%) głosów,
2. Prof. Lilia S. Babinec, kierownik Katedry Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Medycyny Rodzinnej, w latach 2011-2012 Prorektor ds. Nauki – 119 (15,87%) głosów.

Druga tura wyborów odbyła się 29 stycznia 2015. W głosowaniu wzięło udział 719 spośród 750 elektorów. Zdecydowane zwycięstwo odniósł prof. Mykhyalo M. Korda, który uzyskując 595 (79,33%) głosów został wybrany Rektorem Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im I.Ja. Horbaczewskiego na następną kadencję.

Życiorys Rektora TPUM prof. M.M.Kordy
List gratulacyjny JMR

16-06-2014 16:24
 
Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia Ukrainy i Tarnopolskiego Uniwersytetu Medycznego w naszej Uczelni
 
     W dniach 9-12 czerwca 2014 r. gościła w naszym Uniwersytecie 12-osobowa delegacja z Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, z zastępcą Dyrektora Departamentu ds. Kadr, Edukacji i Nauki p. Oleksandrem Volosovetsem i prorektorem Narodowej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego im Shupyka (odpowiednik naszego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) prof. Iuriiem Vdovychenko oraz z Tarnopolskiego Uniwersytetu Medycznego, z rektorem prof. Leonidem Kovalchukiem, prorektorem prof. Nadiyą Yarema i dziekanem Wydziału Kształcenia Podyplomowego prof. Marianem Grebenykiem. Celem wizyty było zapoznanie się delegacji z organizacją opieki zdrowotnej w Polsce, a w szczególności z systemem kształcenia podyplomowego lekarzy oraz działąlnością samorządu lekarskiego. W listopadzie ub. roku prorektor prof. Yarema i dr Haliash odbyły krótką wizytę informacyjną, która miała na celu wstępne zorientowanie się w obowiązującym w Polsce porządku prawnym w zakresie opieki zdrowotnej i różnicach między systemami opieki zdrowotnej w Polsce i na Ukrainie. Szczegółowa lista interesujących stronę ukraińską zagadnień mogła być więc przekazana na kilka tygodni przed obecnym przyjazdem, co pozwoliło na zaplanowanie wizyty zgodnie z jej oczekiwaniami.
    W pierwszym dniu wizyty nasi Goście poznali system szkolenia przeddyplomego na poszczególnych wydziałach naszego Uniwersytetu, co szczegółowo przedstawił Prorektor ds. Dydaktyki prof. Michał Jeleń. Następnie dr Mastalerz-Migas zapoznała ich z zasadami działania podstawowej opieki zdrowotnej oraz funkcjonowaniem instytucji lekarza rodzinnego, mieli też możliwość zwiedzenia Zakładu Medycyny Rodzinnej. Ta problematyka spotkała się z bardzo żywym zainteresowaniem, ponieważ system podstawowej opieki zdrowotnej na Ukrainie jest zorganizowany inaczej niż w Unii Europejskiej. Delegaci zostali również przyjęci przez JM Rektora prof. Marka Ziętka. Ponad godzinne spotkanie w rektoracie było okazją swobodnej dyskusji.
    Kolejny dzień delegacja poświęciła na poznanie zadań samorządu lekarskiego w kształtowaniu polityki zdrowotnej w naszym kraju. Po obejrzeniu nowej siedziby Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego, która zrobiła na zwiedzających spore wrażenie, Goście spotkali się z przedstawicielami samorządu zawodowego w osobach prezesa DIL dr Jacka Chodorskiego, wiceprezesa dr hab. Andrzeja Wojnara, przewodniczącej Komisji Historycznej i kultury dr hab. Barbary Bruziewicz-Mikłaszewskiej, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej mgr. Ireny Knabel-Krzeszowskiej oraz radczyni prawnej DIL mec. Beaty Kozyry-Łukasiak. Prezes DIL przedstawił możliwości współpracy między samorządami lekarskimi w naszych krajach, podając jako wzór i przykład ścisłą współpracę Dolnośląskiej izby Lekarskiej z Saksońską Izbą Lekarską. Omówiono też funkcjonowanie samorządu zawodowego lekarzy w Polsce i jego rolę w kształtowaniu polityki zdrowotnej oraz systemem kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów, a także zasady współpracy lekarskiego samorządu zawodowego z administracją samorządową i Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej. Delegacja zapoznała się ponadto z zadaniami samorządu w świetle ustawy o izbach lekarskich oraz prawnych aspektach rejestracji i funkcjonowania prywatnej praktyki lekarskiej, jak również z obowiązującym prawem farmaceutycznym i zasadach refundacji leków oraz relacjami między izbą lekarską a izbą aptekarską.
    Następny dzień nasi ukraińscy koledzy spędzili w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Dyrektor ds. Lecznictwa dr Bogusław Beck zapoznał ich funkcjonowaniem szpitala klinicznego w systemie opieki zdrowotnej oraz z zasadami współpracy między szpitalem a uniwersytetem. Wywiązała się żywa dyskusja, ponieważ na Ukrainie szpitale uniwersyteckie dopiero są wydzielane za struktur opieki zdrowotnej, a szpital uniwersytecki w Tarnopolu jest jednym z pierwszych, który już powstał.  Goście mieli też okazję zwiedzić szpitalny oddział ratunkowy oraz zapoznać się z jego rolą w strukturze opieki zdrowotnej. Następnie prof. Elżbieta Poniewierka przedstawiała zasady odbywania stażu podyplomowego oraz omówiła praktyczne aspekty kształcenia lekarzy-stażystów.
    W ostatnim dniu pobytu Goście mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kompetencje administracji samorządowej w organizacji kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy stomatologów i farmaceutów oraz system rezydentur umożliwiających uzyskanie specjalizacji bardzo szczegółowo omówiła Kierownik Oddziału Wyższych Kadr Medycznych DUW mgr. Anna Krzesińska-Nowacka. Na zakończenie Prodziekan ds. Dydaktyki WLKP prof. Tomasz Wróbel przedstawił prawne i merytoryczne aspekty funkcjonowania studiów doktoranckich. To również spotkało się z dużym zainteresowaniem, ponieważ ścieżka rozwoju naukowego jest na Ukrainie zbudowana inaczej.
    Wobec bardzo wyczerpującego programu merytorycznego niewiele czasu pozostało na zwiedzenie miasta, ale mieli możliwość zobaczenia „Wrocławia w pigułce” w czasie dwugodzinnej przejażdżki zabytkowym tramwajem, zwiedzili też Panoramę Racławicką i Halę Stulecia.
Nasi Goście ocenili pobyt we Wrocławiu jako bardzo udany. Podkreślali staranne przygotowanie i wysoki poziom merytoryczny wszystkich bez wyjątku prezentacji, a także ciepłą i życzliwą atmosferę spotkań, pozwalającą na nieskrępowane zadawanie pytań i w pełni swobodną dyskusję. Doceniali dogłębne opanowanie tematów przez poszczególnych prelegentów, którzy potrafili odpowiedzieć na wszystkie zadawane pytania. Delegaci byli także pod wrażeniem bardzo sprawnej logistyki. Nasi Goście zapewniali, że zasób wiedzy, który otrzymali, przekraczał ich oczekiwania. Wyjeżdżali w przekonaniu, że ta wizyta znacząco ułatwi im przystosowanie ich sytemu opieki zdrowotnej, a szczególnie systemu kształcenia podyplomowego oraz działania samorządów zawodowych, do wymogów Unii Europejskiej. Przedstawiciele naszego Uniwersytetu zostali zaproszeni przez JM Rektora Kovalchuka do udziału w charakterze ekspertów w międzyuczelnianej konferencji na temat reorganizacji szkolenia podyplomowego i kompetencji samorządów zawodowych, która odbędzie się w Tarnopolu we wrześniu br.

 

17-03-2014 21:49
 
Stanowisko Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wobec wydarzeń na Ukrainie
 
      Większość mieszkańców Wrocławia w tym też społeczność akademicka naszego Uniwersytetu to potomkowie Polaków z Zachodniej Ukrainy. Mimo dobrych i złych przeżyć naszych przodków była to ich ojcowizna, a teraz jest to kraj, z którym czujemy się związani uczuciowo i któremu życzymy jak najlepszych osiągnięć politycznych, ekonomicznych, społecznych i naukowych. Popieramy też wszystkie wysiłki nowego rządu dążące do wprowadzenia praworządności i demokracji, a z czasem, oby jak najszybciej, także przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej.
      Od kilku lat nasze Uniwersytety współpracują w dziedzinie nauki i dydaktyki oraz organizacji życia akademickiego w środowisku lekarzy. Kilkunastu pracowników Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego i niemal stu studentów miało okazję bezpośrednio zapoznać się z naszym Uniwersytetem, również nasi pracownicy i studenci mieli możliwość odwiedzenia Uniwersytetu w Tarnopolu. Ostatnio z inicjatywy Rektora Leonida Kovalchuka zostały wymienione z Rektorem Markiem Ziętkiem pisma dotyczące trudnych problemów społecznych i politycznych Narodu Ukraińskiego żądającego uczestnictwa w organizacji i funkcjonowaniu nowoczesnej Europy obejmującej także Republiką Ukraińską. J.M. Rektor Kovalchuk <http://www.umed.wroc.pl/content/list-od-rektora-tarnopolskiego-państwowego-uniwersytetu-medycznego > uzasadnił, że Ukraina jest i chce pozostać wielonarodowościowym i wielowyznaniowym państwem obywatelskim. Znakomita większość obywateli Ukrainy, sprzeciwiając się korupcji i przestępczym władzom, rozpoczęła walkę o godne życie, wolność, sprawiedliwość, wartości moralne i jedność kraju. J.M. Rektor Ziętek <http://www.umed.wroc.pl/content/odpowiedź-rektora-umw-na-list-rektora-tarnopolskiego-państwowego-uniwersytetu-medycznego> zapewnił, że nasze środowisko w pełni akceptuje i popiera te dążenia, a w miarę swych możliwości pomaga w ich realizacji
      W dniu 10 marca br. odbyło się spotkanie Prorektora ds. Dydaktyki Michała Jelenia i uczelnianego koordynatora współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu dr Wojciecha Barga z 23 studentami naszego Uniwersytetu, którzy są obywatelami Republiki Ukrainy. Celem spotkania było zapoznanie się władz Uczelni z ich potrzebami, a także integracja środowiska studentów ukraińskich studiujących zarówno na naszym Uniwersytecie jak i na innych uczelniach we Wrocławiu. W tej sprawie jak najdalej idącą pomoc i współpracę zadeklarowali obecni na spotkaniu przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny (IFSMA). W spotkaniu uczestniczył także kolega Stepan Savicky, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu. Kol. Savicky, jako jeden z koordynatorów pracy ukraińskich woluntariuszy pomagających w opiece nad rannymi uczestnikami protestów na Ukrainie hospitalizowanymi we wrocławskich szpitalach, przedstawił zebranym aktualne problemy i dalsze perspektywy tej działalności.
      Władze naszej Uczelni, J.M. Rektor i Senat zapewniają, że dalsza współpraca między uczelniami medycznymi Wrocławia i Tarnopola będzie kontynuowana i wszechstronnie rozwijana.

 

 Положення Вроцлавського медичного університету щодо подій в Україні.

 
     Більшість жителів Вроцлава, включаючи також  університецьке співтовариство нашого  університету є нащадками поляків із західної України. Незважаючи на хороші і погані відносини наших предків, була то їх батьківщина, і тепер це країна, з якою відчуваємо себе емоційно пов'язаними і якій бажаємо найкращих досягнень політичних, економічних, соціальних та наукових. Також підтримуємо всі зусилля нового уряду, який прагне ввести верховенство права і демократії,  і як найшвидше прийняття України до Європейського Союзу.
     Протягом декількох років, наші університети співпрацюють у галузі науки, навчання та організації наукового життя серед лікарів. Десяток співробітників Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського та майже сто студентів, мали можливість безпосередньо ознайомитися з нашим університетом, також наші співробітники та студенти мали можливість відвідати університет у Тернополі. Нещодавно з ініціативи ректора Леоніда Якимовича Ковальчука в розмові з ректором Марком Зєнткем, щодо  складної соціальної та політичної проблеми української нації, з проханням участі в організації та функціонуванні сучасної Європі, включаючи Україну. Заслужений діяч науки і техніки, член-коресподент НАМН України, проф. Леонід Якимович Ковальчук вважає, що Україна є і хоче залишитися багатонаціональною державою. Переважна більшість громадян України, які виступають проти корупції і кримінальних авторитетів, почали боротьбу за гідне життя, свободу, справедливість, моральні цінності та єдність країни. Ректор Марк Зєнтек впевнений, що Польща повністю приймає і підтримує зусилля україньського народу, а також , в міру своїх можливостей, допомагає у їх досягненні.
     10 березня цього року відбулася зустріч проректора з наукової роботи Міхала Єленя та університетського координатора співпраці з  Тернопільським медичним університетом доктора Войцеха Барга з 23 студентами нашого університету, які є громадянамиУкраїни. Метою зустрічі було ознайомлення керівництва університету з їх потребами, а також інтеграція українських студентів, які  навчаються, як в  нашому університеті та і в інших університетах у Вроцлаві. У цьому випадку продовжується надання допомоги  і співпраця, заявили на зустрічі представники Міжнародної асоціації студентів-медиків. На зустрічі також був присутній колега  Степан Савіцький, випускник Тернопільського медичного університету ім. І. Я. Горбачевського. Колега Савіцький, як один з координаторів роботи українських добровольців для надання допомоги у догляді за пораненими учасниками протесту в Україні, госпіталізованих до лікарень в місті Вроцлаві, представив зібрані поточні проблеми та майбутні перспективи цієї діяльності.
     Керівництво нашого університету ректор і сенат запевняють, що подальша співпраця між  медичними університетами  Вроцлава і Тернополя буде продовжуватися і всебічно розвиватися.

Wizyta u przyjaciół z Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu
 
Od 29 sierpnia do 2 września 2012 r. delegacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w składzie: JM rektor prof. dr hab. Marek Ziętek, dr n. med. Wojciech Barg z Katedry i Zakładu UM we Wrocławiu oraz dr n. med. Leszek Bystryk – przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą DIL gościła na Ukrainie. Do Tarnopola przedstawiciele wrocławskiej uczelni medycznej pojechali na zaproszenie JM rektora Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu prof. dr. med. Leonida Kowalczuka.

http://www.dilnet.wroc.pl/medium/index.php/pazdziernik-2012/96-wydarzyo-si-wizyta-u-przyjacio-z-uniwersytetu-medycznego-w-tarnopolu

 

11-03-2013 00:11
Wizyta Rektorów Tarnopolskiego Uniwersytetu Medycznego (TSMU),
JM Rektora prof. Leonida Kovalchuka i prorektora ds. dydaktyczno–socjalnych doc. Oleha Slabyy’ego
w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (UMW)
w dniach 6-9 marca 2013
W trakcie wizyty Goście wzięli udział w uroczystości nadania tytułów doktora h.c., doktora habilitowanego oraz promocji doktorskich, która odbyła się w Auli Leopoldina w dniu 08 marca br. W trakcie uroczystości podpisano umowę o współpracy bilateralnej między Państwowym Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu a Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu na kolejne cztery lata. W uznaniu wkładu w dotychczasową współpracę JM Rektor prof. Leonid Kovalchuk został uhonorowany Medalem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wybitym w srebrze.

Ponadto JM Rektor Leonid Kovalchuk i prorektor Oleh Slabyy

  • na przykładzie Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej zapoznali się z organizacją pracy i strukturą oddziału klinicznego ASK,
  • zapoznali się z organizacją bloku operacyjnego i obserwowali zabieg cholecystektomii laparoskopowej z użyciem techniki 3D,
  • zwiedzili Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej,
  • odbyli spotkania z Dyrekcją ASK, podczas których zapoznali się z zasadami działania i finansowania szpitala uniwersyteckiego.
  • zwiedzili kompleks budynków Wydziału Farmacji
  • przeprowadzili szereg rozmów z przedstawicielami władz Uczelni, między innymi z JM Rektorem prof. Markiem Ziętkiem, Prorektorem ds. Dydaktyki prof. Michałem Jeleniem, prorektorem ds. Rozwoju Uczelni prof. Jackiem Szepietowskim, oraz Dziekanami Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego i Wydziału Farmacji, dotyczących możliwości dalszej współpracy.

Relacja z wizyty zamieszczona na stronie Tarnopolskiego Uniwersytetu Medycznego (TSMU):
www.tdmu.edu.te.ua/ukr/news/recwroc.htm

 
Prof. Leonid Kovalchuk, doc. Anil Agrawal i doc. Oleh Slabyy obserwują zabieg laparoskopowej cholecystektomi wykonywanej przy użyciu techniki 3D.

Проф. Л.Я.Ковальчук, доц. Аніл Кумар Агравал, доц.О.Б.Слабий спостерігають за операцією лапароскопова холецистектомія з демонстрацією 3D зображення на операційному моніторі.

Wizyta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej: doc. Anil Agrawal, rektor prof. Leonid Kovalchuk, dr Wojciech Barg, doc. Oleh Slabyy

Візит у відділення загальної хірургії та онкології: доц. Аніл Кумар Агравал, проф. Л.Я. Ковальчук, д-р мед.н Войцех Барг, доц. О.Б. Слабий.

Zwiedzanie Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej: prof. Michał Jeleń, prof. Leonid Kovalchuk, lek. Irena Brykajło

Патологоанатомічний відділ і кафедра патологічної анатомії з клінічною цитологією на базі Академічного шпиталю : проф. Міхал Єлень,проф. Л.Я. Ковальчук, д-р Ірена Брикайло.

Rektor prof. Leonid Kovalchuk i prorektor doc. Oleh Slabyy przed budynkiem ASK

Ректор проф..Л.Я. Ковальчук та проректор доц..О.Б. Слабий перед будинком Академічного шпиталю.

Rektor prof. Leonid Kovalchuk i dyrektor ASK dr Piotr Pobrotym dyskutują o zadaniach szpitali klinicznych.

Проф. Л. Ковальчук, Директор Академічного шпиталю д-р П. Побротин дискутують про завдання клінічних лікарень.

 

Uroczysty orszak rektorów uczelni dolnośląskich wkracza do Auli Leopoldiunum

Урочисте входження ректорів в актовий зал «Аула Леопольдіна»

Rektor TSMU prof. Leonid Kovalchuk w otoczeniu rektorów uniwersytetów dolnośląskich
 
Ректор ТДМУ професор Леонід Якимович Ковальчук в оточенні ректорів університетів Нижньої Сілезії
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Jacek Szepietowski informuje, że Senat Uczelni przyznał Medal Uczelni wybity w srebrze prof. Leonidowi Kovalchukowi – Rektorowi Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu.

Проректор з питань розвитку університету, професор, д.мед.н. Яцек Шепетовський повідомляє, що Сенат Університету нагородив медаллю Університету професора Леоніда Ковальчука - ректора Тернопільського державного медичного університету.

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Marek Ziętek wręcza Medal Uczelni Rektorowi TSMU prof. Leonidowi Kovalchukowi

Ректор Вроцлавського медичного університету професор Марек Зєнтек вручає медаль Університету ректору Тернопільського медичного університету професору Ковальчуку Леоніду Якимовичу.

Wystąpienie JM Rektora TSMU prof. Leonida Kovalchuka

Промова ректора ТДМУ професора Леоніда Якимовича Ковальчука

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem medycznym w Tarnopolu a uniwersytetem medycznym we Wrocławiu przez rektorów obu uczelni

Урочисте підписання угоди про співпрацю між Тернопільським медичним університетом та Вроцлавським медичним університетом ректорами обох навчальних закладів