Szkoła doktorska - Warunki i tryb rekrutacji na rok 2020/2021

Załączniki do "Warunków rekrutacji":
załącznik nr 1 - kalendarz rekrutacji
załącznik nr 2 - wykaz niezbędnych dokumentów-dokument należy wydrukować, wypełnić, podpisać i załączyć do teczki jako pierwszą stronę
załącznik nr 2.1 - podanie o przyjęcie-podanie należy wydrukować, wypełnić i załączyć do teczki zgodnie z załączonym ,,wykazem załączników niezbędnych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej "
załącznik nr 2.2 - oświadczenie kierownika-oświadczenie należy wydrukować w celu potwierdzenia odbytej rozmowy wstępnej z Kierownikiem jednostki i załączyć do teczki zgodnie z ,,wykazem niezbędnych dokumentów"
załącznik nr 2.3 - kwestionariusz oceny kandydata-należy go wydrukować z systemu IRK podczas procesu rekrutacji i załączyć do teczki zgodnie z ,,wykazem niezbędnych dokumentów"
załącznik nr 2.4 - Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej UMW