Ubezpieczenie zdrowotne (Szkoła Doktorska)

Drodzy Doktoranci,
Celem dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię należy zgłosić się OSOBIŚCIE do:
Biura Obsługi Studentów w Domu Studenckim Bliźniak przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław  - wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00
(nie dotyczy Cudzoziemców pochodzenia polskiego, którzy mają obowiązek zgłoszenia się w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z NFZ, w godzinach pracy jednostki).
Aby odebrać dokument poświadczający zgłoszenie do ubezpieczenia oraz opłacanie przez Uczelnię składki na ubezpieczenie zdrowotne należy zgłosić się do Działu Płac, ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

<szczegółowe informacje>