Szkoła doktorska - Projekty

1. Program „ProHum – Utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich – planowanie badań eksperymentalnych, tworzenie i optymalizacja zwierzęcych modeli doświadczalnych z umiejętnościami transferowania ich do badań klinicznych w medycynie człowieka”<szczegółowe informacje>

Pragniemy poinformować że z dniem 19.09.2018r. rusza rekrutacja do projektu ,,ProHUm"
Poniżej przedstawiamy tematy do wyboru:

1.,,Rola mikrobioty jeliowej u pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego"
2.,,Rola ekspresji Iryzyny w róznych typach nowotworów"
3.,,Odrębności prognostyczne i rokownicze różnych podtypów carcinoma in situ pęcherza moczowego"
4,,Badania produktów zaawansowanej glikacji jako biochemicznego markera hipoglikemii i hiperglikemii"
5.,,Ekspresja enzymów podstawowego metabolizmu komórkowego w komórkach czerniaka skóry: ocena znaczenia prognostycznego
i terapeutycznego w przedklinicznych modelach badawczych in vitro i in vivo”