Szkoła doktorska - Projekty

1. Program „ProHum – Utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich – planowanie badań eksperymentalnych, tworzenie i optymalizacja zwierzęcych modeli doświadczalnych z umiejętnościami transferowania ich do badań klinicznych w medycynie człowieka”<szczegółowe informacje>

2. NCN: PRELUDIUM BIS – NZ - Ogłoszenie Konkursowe
Cukrowa pochodna cynkowej ftalocyjaniny jako innowacyjne narzędzie terapii fotodynamicznej w leczeniu łuszczycy - Katedra i Zakład Patomorfologii

Szczegóły Konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis

Wyniki:
Konkurs wygrał Pan Sebastian Makuch