Szkoła doktorska -  Program i plan studiów

Rok akademicki 2020/2021

Program kształcenia Szkoły doktorskiej od 2020/2021
Plan kształcenia Szkoły Doktorskiejna od 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej na rok 2019/2020

  •  Immatrykulacja 

odbędzie się dnia 10 października 2019 r. o godz. 10.00 w  Budynku Biblioteki Głównej przy ul. Marcinkowskiego 6.
 

Obecność obowiązkowa.

Plan zajęć semestr letni:

  • I rok

  • podział grup jak w semestrze zimowym

 

Plan zajęć semestr zimowy:

  • I rok

  • podział grup dla przedmiotów: Metodologia badań naukowych i Lektorat z języka obcego (2 grupy)
  • podział grup dla przedmiotów: Metodyka nauczania w szkole wyższej i Informacja naukowa i bibliograficzna (3 grupy