Aktualności - szkoła doktorska
Lista kandydatów do Rad Dyscyplin
(17.12.2020)

Doktorancka Komisja Wyborcza ogłasza listę kandydatów zgłoszonych do wyborów do Rad Dyscyplin. Lista dostępna w komunikacie nr 7.

Wybory do Rady Dyscyplin w grupie Doktorantów
(8.12.2020)

W związku z przeprowadzeniem wyborów do Rady Dyscyplin w grupie Doktorantów, Doktorancka Komisja Wyborcza publikuje komunikaty wyborcze. Termin składania kandydatur upływa 14 grudnia 2020. Zapraszamy do kandydowania!

Środki na publikacje dla studentów i doktorantów
(23.10.2020)

Studenci i doktoranci UMW mogą ubiegać się o dofinansowanie publikacji w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Środki dostępne są w Funduszu Nauki OS2 RID, dają między innymi możliwość sfinansowania korekty językowej.

Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej - program PSRP
(22.10.2020)

Parlament Studentów RP ogłasza 2 konkursy skierowane do studentów i doktorantów: na najlepszą pracę dyplomową oraz na aktywność kulturalną w środowisku akademickim. Informuje też o budowie platformy wspierającej działalność kół naukowych.
 

Program START - konkurs na stypendia dla młodych naukowców
(13.10.2020)

START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym wspierającym wybitnych młodych naukowców. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokość 28 tys. zł., finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki 2020
(7.10.2020)

Kolejna edycja konkursów dla naukowców, organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki: OPUS 20 + LAP, PRELUDIUM BIS 2, SONATA 16, BEETHOVEN CLASSIC. Składanie wniosków do Centrum Zarządzania Projektami UMW do 30.11.2020 r.

Spis powszechny ruchu naukowego i Konkurs StRuNa 2020
(6.10.2020)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleciło Fundacji Fundusz Pomocy Studentom zbadanie potencjału i kondycji ruchu naukowego w Polsce. Chodzi zwłaszcza o koła naukowe zrzeszające studentów i/lub doktorantów.
 

IV Wrocławski Dzień Doktoranta w formule online
(18.9.2020)

IV Wrocławski Dzień Doktoranta oraz I Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Interdyscyplinarna odbędą się 19.09.2020r. W związku z sytuacją epidemiologiczną, konferencja odbędzie się online.

Bibliografia Publikacji Pracowników UMW
(10.9.2020)

Biblioteka Główna UMW uruchomiła nowy system bibliograficzny - BPP (Bibliografia Publikacji Pracowników UMW), dokumentujący dorobek publikacyjny pracowników i doktorantów. Dostępny na https://bpp.umed.wroc.pl

Zaproszenie na szkolenie online "How to prepare a succesful proposal - meeting with evaluator"
(23.7.2020)

W ramach kampanii informacyjnej Krajowego Punktu Kontaktowego zapraszamy na spotkanie z ewaluatorem wniosków MSCA-IF, dr. Marcinem Łuczakiem.