Aktualności - szkoła doktorska
IV Międzynarodowe Wrocławskie Spotkania Naukowe
(22.11.2019)

Konferencja adresowana jest do młodych naukowców. To wydarzenie organizowane przez Katedrę i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Katedrę Toksykologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Konkurs im. hm.O. Fietkiewicza na prace o tematyce harcerskiej
(13.11.2019)

Główna Kwatera ZHP ogłasza VIII edycję konkursu na prace naukowe o tematyce harcerskiej. Przyjmowanie prac trwa do 29.02.2020 r. Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne prace naukowe.

Konkurs od New Frontiers in Interventional Cardiology
(23.10.2019)

“Application of 3D printing, augmented reality/virtual reality in cardiology and interventional cardiology” to temat pracy dla studentów i doktorantów studiów medycznych, na konkurs organizowany przez komitet dwudziestego kongresu New Frontiers in Interventional Cardiology.
 

Konkurs PRELUDIUM BIS 1
(21.10.2019)

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 1 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Projekt umożliwia uzyskanie wsparcia i finansowania prac badawczych realizowanych w ramach rozpraw doktorskich. 

Nagroda Naukowa im. Jana Steffena 2020
(16.10.2019)

Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii nauk informuje, że w 2020 roku przewidywane jest przyznanie Nagrody Naukowej im. Jana Steffena za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej.

3. ogólnopolski kongres kół naukowych IKONA 2019
(16.10.2019)

IKONA to doroczny kongres liderów ruchu naukowego. W programie zajęcia z pozyskiwania funduszy i promowania kół naukowych oraz spotkania m.in. z prof. Jerzym Bralczykiem i dr Tomaszem Rożkiem.

Historyczna inauguracja działalności Szkoły Doktorskiej
(10.10.2019)

Rok akademicki 2019-20 jest pierwszym, w którym naukę rozpoczną studenci nie studiów doktoranckich, ale Szkoły Doktorskiej, wprowadzonej na mocy tzw. Ustawy 2.0. Będą pierwszymi, którzy zmierzą się z wyzwaniami nowego systemu.

Spotkanie studentów i doktorantów z niepełnosprawnością
(3.10.2019)

Spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych odbędzie się 11 października 2019 r. godz. 12:30 – 13:30, w sali konferencyjnej Domu Studenckiego Jubilatka, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10.

Dolnośląscy liderzy medycyny - szansa na dofinansowanie
(2.10.2019)

Rusza kolejny nabór uczestników w ramach projektu „Dolnośląscy Liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej UMW ".

Kandydaci na interdyscyplinarne studia doktoranckie wyłonieni
(27.9.2019)

ProHUM to program polegający na utworzeniu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich organizowanych wspólnie przez dwie uczelnie: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.