Szkoła doktorska - Informacje dla kandydatów na rok 2020/2021

UWAGA ! Ważna informacja - pobierz

Tematy badwcze

W  oparciu o Uchwałę Senatu Nr 2097 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji
do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na rok akademicki 2020/2021
oraz o Zarządzenie Rektora UMW nr 9/XVR/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu zgłaszania tematów badawczych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” przedstawiamy wykaz tematów badawczych dopuszczonych przez Koordynatorów poszczególnych Dyscyplin i zaakceptowanych przez JM Rektora w ramach Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej  na rok akademicki 2020/2021.

Egzamin kwalifikacyjny:

Zakres materiału nauki medyczne
Zakres materiału nauki farmaceutyczne
Zakres materiału nauki o zdrowiu

Koordynatorzy Dyscyplin wybrani przez Radę Szkoły Doktorskiej :

Dr hab. Małgorzata Krzystek Korpacka, prof. nadzw.

Dr hab. Marcin Mączyński

Dr hab. Marcin Protasiewicz

Prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz

Dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. nadzw.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

  • odbycie wstępnej rozmowy z Kierownikiem Jednostki do tematu badawczego zgłoszonego przez daną Jednostkę,
  • zarejestrowanie się w systemie IRK
  • złożenie wymaganych dokumentów w/g wykazu załączników oraz dokumentów dodatkowych w okresie od 19 maja 2020r. do 29 maja 2020r.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w białej teczce z gumką, w koszulkach, spięte i ponumerowane.