Szkoła doktorska - aktualności

Pełnomocnik Rektora ds. Szkoły Doktorskiej
dr hab. Mirosław Banasik
pokój nr 3
tel.: 71 784 17 15