Szkoła doktorska - informacje dla doktorantów

KOMUNIKAT:

W związku z decyzją Kolegium Rektorsko - Dziekańskiego w sprawie zawieszenia wszelkich form zajęć dydaktycznych, prosimy o ograniczenie osobistych kontaktów doktorantów z Biurem do minimum.

Prosimy o korzystanie z komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem adresów e-mail dostępnych w zakładce „Doktoranci” i „Biuro Szkoły Doktorskiej”.

Wnioski w postaci skanu z podpisem wnioskodawcy będą procedowane normalnie. W związku z zaistniałą sytuacją proszę o komunikację z nauczycielami akademickimi także głównie drogą elektroniczną.

Przypominamy, że właściwym adresem e-mail do kontaktów z Uczelnią jest adres w domenie @student.umed.wroc.pl, z którego proszę korzystać wysyłając wnioski i pytania do biura i nauczycieli akademickich.

Od dnia 16 marca br. w Biurze Szkoły Doktorskiej obowiązywać będą dyżury w dwa dni w tygodniu:

Poniedziałek: 9:00 – 12:00
Czwartek: 9:00 – 12:00

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

KOMUNIKAT:

Zawieszenie zajęć na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Podjęto decyzję o wstrzymaniu z dniem 10 marca 2020 od godz. 9.30 zajęć dydaktycznych we wszystkich dotychczas prowadzonych formach, na wszystkich kierunkach studiów oraz w ramach kształcenia doktorantów, studiów podyplomowych i kursów.

Sposób realizacji i zaliczania efektów uczenia się, które miały zostać zrealizowane w trakcie tych zajęć, będzie omówiony w odrębnym zarządzeniu rektora.

Konkurs Młode Talenty 2020

Program stypendialny Fulbright Junior Research Award 2021-2