Starsi wykładowcy

mgr Jerzy Dębski (urlop zdrowotny)
jerzy.debski@umed.wroc.pl

Asystenci
dr Gabriela Jednorał
gabriela.jednoral@umed.wroc.pl

mgr Inż. Emilia Kozłowska
emilia.kozlowska@umed.wroc.pl

mgr Marek Mikuła
marek.mikula@umed.wroc.pl

Instruktorzy
mgr Sara Bajura
sara.bajura@umed.wroc.pl

mgr Jakub Kucharski
jakub.kucharski@umed.wroc.pl

mgr Adrian Drożdżowski
adrian.drozdzowski@umed.wroc.pl

mgr Paweł Marszałek
pawel.marszalek@umed.wroc.pl

Sekretariat
Iwona Strzelecka
iwona.strzelecka@umed.wroc.pl
tel.: 71 348 65 09