ZAJĘCIA NIEOBOWIĄZKOWE  sem. letni 2017/2018
(OPTIONAL ACTIVITIES summer semester)

Zajęcia nieobowiązkowe zgodnie z poz. 631 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 maja 2012 r.w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, dla których Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym a uczelnie medyczne mają obowiązek zapewnić studentom bezpłatny dostęp do obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw.

Zajęcia nieobowiązkowe semestr letni rok akademicki 2017/2018:
Poniedziałek => 14:00 - 15:45
Wtorek         =>  14:15 - 16:45
Czwartek     =>   12:30 - 15:30
Piątek         =>   12:45 - 15:45

Maksymalna liczba osób na jednym terminie wynosi 30.

The maximum number of people at one time is 30.

Aktualne informacje dotyczące sekcji sportowych, zajęć dydaktycznych oraz wydarzeń sportowych
https://www.facebook.com/Studium-Wychowania-Fizycznego-i-Sportu-UMW-5390...

Harmonogram zajęć semestr letni 2017/2018

 

 

OPTIONAL ACTIVITIES sem. summer 2017/2018

Non-obligatory classes according to pos. 631 REGULATION OF THE MINISTER OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION of 9 May 2012 on educational standards for the following fields of study: medical, dental and pharmacy, nursing and midwifery, for which physical education is an optional subject and medical schools are required to provide students with free access to facilities sports, enabling sports, participating in recreational activities and shaping pro-health attitudes.

Non-obligatory classes summer semester 2017/2018 academic year:
Monday => 02:00pm - 03:45pm
Tuesday => 02:15pm - 04:45pm
Thursday => 12:30pm - 03:30pm
Friday => 12:45pm - 03:30pm

The maximum number of people on one date is 30.

Schedule of classes 2017/2018 summer semester