ZAJĘCIA NIEOBOWIĄZKOWE  sem. letni
(OPTIONAL ACTIVITIES summer semester)

W dniu 16.06.2017r
w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu nie będą się odbywać zajęcia nieobowiązkowe.

Zajęcia nieobowiązkowe zgodnie z poz. 631 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 maja 2012 r.w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, dla których Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym a uczelnie medyczne mają obowiązek zapewnić studentom bezpłatny dostęp do obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw.

Poniedziałek (monday)   godz. 11:00 - 12:00,14:00 - 15:30
Wtorek      (tuesday)      godz. 12:30 - 14:00, 14:00 - 15:30,
15:30 - 17:00-badminton
Czwratek   (thursday)     godz   10:00 - 11:00, 11:00 - 12:30
Piątek        (friday)         godz. 12:30 - 14:00, 14:00 - 15:30

Zajęcia ruszają od 20.02.2017r. Maksymalna liczba osób na jednym terminie wynosi 30.
The maximum number of people at one time is 30