Uwaga .Turniej Siatkówki .
Dnia 19.05.2017 odbędzie się turniej Siatkowki Studentów i Pracowników Naszej Uczelni. miejce:hala Studium WFiSportu ul.Wojciecha z Brudzewa 12a, termin 19.05.2017 godzina 17.30
szczegóły w regulaminie
REGULAMIN Turnieju
1. Zawody odbywać się będą w dniu 19.05.2016r (piątek) od godziny 18:00 do ich rozegrania.
2. Mecze rozgrywane będą na Hali sportowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12a
3. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą drogą elektroniczna na adresy: swf@umed.wroc.pl lub osobiście w sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12a do 18.05.2017r (czwartek) do godziny 13:00. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
4. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn i będzie określony do 1 godziny przed zawodami.
5. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania Rozgrywek w przypadku zgłoszenia się mniej niż 4 zespołów.
6. Maksymalna ilość zawodników zgłoszonych do 1 zespołu wynosi 8 osób.
7. W zawodach mogą brać udział studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
8. W ramach jednego zespołu mogą być zgłoszone kobiety, mężczyźni, osoby z różnych Wydziałów oraz pracownicy. Drużyna musi się składać zarówno z kobiet jak i mężczyzn.
9. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną odpuszczone do brania udziału w zawodach.
10. Zgłoszenie zespołu powinno zawierać: nazwę zespołu; imię, nazwisko oraz dane kontaktowe oraz podpis kapitana drużyny, ilość osób w drużynie oraz imiona i nazwiska tychże osób.
11. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu e-mail owego z kapitanem drużyny.
12. Zgłaszając drużynę kapitanowie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, które będą wykorzystywane do przesyłania informacji dotyczących zawodów.
13. W turnieju przewidziane są nagrody rzeczowe