Uprzejmie informujemy, iż w związku z brakiem dostępu do Internetu, kontakt mailowy z sekretariatem Studium WFiS będzie utrudniony do dnia 13.12.18. Prosimy głównie o kontakt telefoniczny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Wojciecha z Brudzewa 12a, 51-601 Wrocław
tel.: 71 348 65 09
e-mail: swf@umed.wroc.pl
 
p.o. Kierownika
 dr Aureliusz Kosendiak
 aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl

Sprawy dotyczące wynajmu pomieszczeń Studium Wychowania Fizycznego i Sportu proszę kierować na adres mailowy:
najem.swfis@umed.wroc.pl
 


 

Study of Physical Education and Sport

Wojciecha z Brudzewa St. 12a, 51-601 Wrocław
phone: 71 348 65 09
e-mail: swf@umed.wroc.pl

Acting manager
PhD Aureliusz Kosendiak
aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl
 

31.07.2018