Informacja
„W dniach od 1 do 31 sierpnia 2018 r. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu będzie zamknięte. Zapraszamy we wrześniu.

Information
From August 1 to August 31,2018, the Study of Physical Education and Sport will be closed.
We invite you in September."

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Wojciecha z Brudzewa 12a, 51-601 Wrocław
tel.: 71 348 65 09
e-mail: swf@umed.wroc.pl
 
Kierownik
 dr Aureliusz Kosendiak
 aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl

Zastępca Kierownika
 mgr Łukasz Szwiec
 lukasz.szwiec@umed.wroc.pl


 

Study of Physical Education and Sport

Wojciecha z Brudzewa St. 12a, 51-601 Wrocław
phone: 71 348 65 09
e-mail: swf@umed.wroc.pl

Acting manager
PhD Aureliusz Kosendiak
aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl
 

31.07.2018