Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Wojciecha z Brudzewa 12a, 51-601 Wrocław
tel.: 71 348 65 09
e-mail: swf@umed.wroc.pl
 
p.o. Kierownika
dr Aureliusz Kosendiak
 aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl
 


 

Study of Physical Education and Sport

Wojciecha z Brudzewa St. 12a, 51-601 Wrocław
phone: 71 348 65 09
e-mail: swf@umed.wroc.pl

Acting manager
PhD Aureliusz Kosendiak
aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl
 

16.04.2018