Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
 2689 bajtów
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Mikulicza-Radeckiego 4a, 50-345 Wrocław
tel.: (71) 784-00-38, (71) 784-11-52
e-mail: solidarnosc@umed.wroc.pl

Przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej w organach kolegialnych Uczelni:
 
Senat - Iwona Jędrychowska
 
Komisje senackie:
 
Badań Naukowych Stanisława Plińska
Oceny Kadry Naukowo-Dydaktycznej Stanisława Plińska
Dydaktyki i Wychowania Krystyna Laszki-Szcząchor
Finansowo-Budżetowa Iwona Jędrychowska
Odznaczeń Stanisława Plińska
Arbitrażowa Bogusław Fuglewicz
Wydawnicza Paweł Golusik
Statutowa Małgorzata Okończyk
Etyki Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
 
 
Komisje rektorskie:
 
Szpitali Klinicznych, Lecznictwa i Laboratoriów  Iwona Jędrychowska
 Zespół ds Promocji Uczelni  Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
Transferu Technologii Paweł Golusik
Dyscyplinarnej Nauczycieli Akademickich Bogusław Fuglewicz
Restrukturyzacji Uczelni i Szpitali Klinicznych Iwona Jędrychowska
Szkolenia Podyplomowego Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
d.s. Współpracy z Zagranicą Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
Socjalno-Mieszkaniowa Małgorzata Mirynowska
   
   
   
 
 
Rady Wydziałów:
 
Lekarskiego Halina Paluszyńska
Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Nikt na stałe
Farmacji Stanisława Plińska
Nauki o Zdrowiu Iwona Jędrychowska
Lekarsko-Stomatologicznego Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
 
 
 
 
 
 
Wydział Lekarski
 
Komisje:
 
Finansowa Nikt na stałe
Dydaktyczna Krystyna Laszki-Szcząchor
Oceny Kadry Naukowo-Dydaktycznej Krystyna Laszki-Szcząchor
Nagród Iwona Jędrychowska
d.s. Pierwszego Zatrudnienia Zofia Bogdanowicz
Powołań na Stanowiska Kierownicze Iwona Jędrychowska
Powołań na Stanowiska Profesorów Nikt na stałe
 
 
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
 
Komisje:
 
Finansowa Krystyna Laszki-Szcząchor
Dydaktyczna Krystyna Laszki-Szcząchor
Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej Krystyna Laszki-Szcząchor
Nagród Iwona Jędrychowska
d.s. Pierwszego Zatrudnienia Zofia Bogdanowicz
Powołań na Stanowiska Kierownicze Zofia Bogdanowicz
Powołań na Stanowiska Profesorów Zofia Bogdanowicz
 
 
Inne:
 
Komisja d.s. BHP Małgorzata Mirynowska
Uczelniana Komisja d.s. Przeszczepów Krystyna Laszki-Szcząchor
Senacka Komisja d.s. Regulacji Płac Bogusław Fuglewicz
Zespół Roboczy Komisji Socjalno-Mieszkaniowej Małgorzata Mirynowska
Uczelniana Komisja Wyborcza Stanisława Plińska
Międzywydziałowa Komisja Ocen Krystyna Laszki-Szcząchor
Międzywydziałowa Komisja d.s. Powołań na Stanowiska Kierownicze Zofia Bogdanowicz
 
 
Delegat na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność:
Iwona Jędrychowska
Juliusz Jakubaszko

 
 
Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność:
Bogusław Fuglewicz
 
 
 
 
 
Przewodniczący Kół:
 
Paweł Golusik Administracja 784 11 25, 784 11 26
Marcin Surma Farmacja  
Zofia Bogdanowicz                           Biblioteka Akademii Medycznej 348 30 22
 
 
 
     
Iwona Jędrychowska Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Zawodowych, Katedra i Klinika Endokrynologii, Katedra i Klinika Dermatologii 693 517 663
Krystyna Laszki-Szcząchor Katedra i Zakład Patofizjologii 784 12 70
Urszula Piotrowska Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o., NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna 784 04 21
Małgorzata Okończyk Emeryci i renciści 784 00 38, 784 11 52