Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Mikulicza-Radeckiego 4a, 50-345 Wrocław
tel.: (71) 784-00-38, (71) 784-11-52
e-mail: solidarnosc@umed.wroc.pl

 

 

 • Sekretariat Komisji Międzyzakładowej przyjmuje interesantów codziennie, w godz. od 8.30 do 14.30
 • Posiedzenia Komisji Międzyzakładowej odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca o godz.14.30
 • Porady prawne w sprawach pracowniczych - w Zarządzie Regionu.NSZZ "Solidarność",Pl. Solidarności 1/3/5,      tel. 71 781 01 65.

 

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej
mgr Iwona Jędrychowska

 

Aktualności:
 

 
 • Wewnątrzuczelniane akty prawne
 • Archiwum

Świadczenia związkowe:

Zasiłki statutowe przysługujące z tytułu:

 • urodzin dziecka - 600 zł
 • zgonu członka Związku - 500 zł
 • zgonu członka rodziny - 400 zł
 • Zapomogi losowe (w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, leczenia w szpitalu, pożaru, kradzieży, powodzi itp. - po udokumentowaniu - nie opodatkowane) w wysokości do 500 zł.
 • Zapomogi socjalne (w przypadku trudnej sytuacji materialnej) opodatkowane, w wysokości do 500 zł.

Składki związkowe

 • pracujący członek Związku – 0,82% wynagrodzenia brutto
 • emeryci i renciści – przy miesięcznych świadczeniach nie przekraczających 500 zł – 2 zł miesięcznie, przy świadczeniach powyżej 500 zł – 2 zł plus 0,50 zł za każde 100 zł powyżej 500 zł
 • bezrobotni i osoby na urlopach wychowawczych - 2 zł miesięcznie.

 

Siedem powodów, dla których powinieneś wstąpić do NSZZ "Solidarność":
 

 1. Solidarność zawsze blisko Ciebie
  Łatwo nas znaleźć. Działamy w wielu zakładach pracy na Dolnym Śląsku. Wszędzie pilnujemy abyś był traktowany z należnym szacunkiem. Gdy znajdziesz się w kłopotach - możesz na nas liczyć.
 2. Solidarność broni Twoich praw pracowniczych
  Jako członek związku możesz liczyć na to, że będziemy bronić Twoich praw i interesów pracowniczych wobec pracodawcy. Jeżeli jesteś naszym członkiem, pracodawca nie może rozwiązać z Tobą umowy o pracę, bez uzyskania naszej opinii. Z pracodawcą uzgadniamy regulamin pracy i plan urlopów. Sprawujemy kontrolę nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Solidarność broni prawa do godziwej zapłaty
  W Twoim imieniu zawieramy z pracodawcą układ zbiorowy pracy, w którym określamy zasady Twojego wynagrodzenia, czasu pracy, Twoje prawa i obowiązki. Pilnujemy byś otrzymał wszystkie należne Ci świadczenia. Poprzez związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego.
 4. Solidarność pomoże Ci w znalezieniu pracy
  Prowadzimy bank informacji o ofertach pracy. Związkowe Biuro Pośrednictwa Pracy pomaga bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. W szczególnych sytuacjach możesz uzyskać pomoc z Funduszu Pomocy Bezrobotnym
 5. Solidarność zapewnia bezpłatną pomoc prawną
  Jeżeli naruszono Twoje pracownicze prawa u nas znajdziesz pomoc. Doświadczeni pracownicy codziennie udzielają członkom Solidarności porad prawnych. Możemy Cię reprezentować w Sądzie Pracy.
 6. Z Solidarnością masz szansę rozwinąć skrzydła
  Organizujemy liczne kursy i szkolenia z takich dziedzin jak: zarządzanie, finanse przedsiębiorstw, negocjacje, prawo pracy, bhp i wiele innych. Dzięki zdobytej wiedzy łatwiej odnajdziesz się na rynku pracy.
 7. Z Solidarnością możesz skuteczniej pomóc innym
  Solidarnie pomagamy potrzebującym. Potrafimy szybko zorganizować się i działać w trudnych warunkach. Od kilku lat działa u nas fundusz charytatywny im. Kazimierza Michalczyka, niosący pomoc najuboższym. Możesz również włączyć się w nasze akcje i nieść skuteczną pomoc tym, którzy nie dają sobie rady.