Wzór prezentacji UMW

Uniwersytecki Szablon PowerPoint® Elektroniczny szablon został utworzony w programie PowerPoint®. Szablon służy do łatwego tworzenia prezentacji. Podobnie jak w każdym innym wielkoformatowym medium, im mniej używa się słów, tym wiadomość jest bardziej czytelna.
 

» pobierz wersję polską
 
» pobierz wersję angielską