System Identyfikacji Wizualnej - generator wizytówek

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/ZK/2012 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wizytówek służbowych Uczelni wzór wizytówki określa System Identyfikacji Wizualnej, a koszt druku ze środków ogólnych przysługuje jedynie: rektorowi, prorektorowi ds. dydaktyki, prorektorowi ds. nauki, prorektorowi ds. klinicznych, prorektorowi ds. rozwoju uczelni, dziekanowi WL, dziekanowi WLKP, dziekanowi WL-S, dziekanowi DF, dziekanowi WNOZ, kanclerzowi, kanclerza – kwestor, zastępcy kanclerza ds. logistyki.

» przejdź do generatora wizytówek