System Identyfikacji Wizualnej - Logotyp

Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie udostępniania logo Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, aby  uzyskać zgodę prorektora ds. rozwoju uczelni, należy wypełnić formularz:

» formularz zgłoszeniowy
» formularz zgłoszeniowy 70-lecia