Dział Serwisu Technicznego

Kierownik
mgr Czesław Olczyk
tel.: 71 784 19 21
tel. kom.: 781 999 960
e-mail: czeslaw.olczyk@umed.wroc.pl

Samodzielny referent ds. technicznych
Tomasz Gawron
tel. 71 784 11 77

Specjalista ds. zarządzania obiektami
Monika Mazurkiewicz
tel. 71 784 11 77

Samodzielny referent ds. obsługi organizacyjno - administracyjnej jednostki w Campusie Borowska
mgr Irena Trando
tel./fax: 71 784 05 19
e-mail: irena.trando@umed.wroc.pl

Samodzielny referent ds. obsługi organizacyjno - administracyjnej jednostki w Campusie Pasteura
Ewa Sołtyszczak-Kokocińska
tel.: 71 784 10 92
tel./fax: 71 784 10 98
e-mail: ewa.soltyszczak-kokocinska@umed.wroc.pl

W ramach Działu Serwisu Technicznego funkcjonują:
1) Sekcja Utrzymania Infrastruktury Technicznej w Campusie Borowska
2) Sekcja Utrzymania Infrastruktury Technicznej w Campusie Pasteura
 

Sekcja Utrzymania Infrastruktury Technicznej w Campusie Borowska

Kierownik Sekcji
mgr inż. Andrzej Oleś
tel.: 71 784 05 17
tel. kom.: 665 899 992
e-mail: andrzej.oles@umed.wroc.pl

Sekcja Utrzymania Infrastruktury Technicznej w Campusie Pasteura

Kierownik Sekcji
Jerzy Kokociński
tel.: 71 784 10 93
tel. kom.: 691 522 344
e-mail: jerzy.kokocinski@umed.wroc.pl