Wycieczki krajoznawczo-turystyczne

 
Wniosek o uczestnictwo w wycieczce


Uprzejmie informujemy, iż w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono organizatorów wycieczek turystyczno-krajoznawczych i ustalono ceny ich realizacji:

Budapeszt – Zakole Dunaju (pobierz program)
Gyor, Veszprem, Balaton, Budapeszt, Szentendre, Wyszehrad, Esztergom
Termin: 18 czerwca – 22 czerwca 2019 r. (5 dni)
Cena – 1.032,00
Odpłatność pracownika w zależności od dochodów - 786,00 lub 704,00
Uczestnik powinien posiadać na realizację programu - 45 Euro

Magiczna Łemkowszczyzna (pobierz program)
Nowy Wiśnicz - Lipnica Murowana - Stary Sącz - Krosno - Bóbrka - Iwonicz Zdrój - Sękowa Przełęcz Małastowska - Kwiatoń - Wysowa-Zdrój - Gorlice - Krynica-Zdrój
Termin: 28 sierpnia – 31 sierpnia 2019 r. (4 dni)
Cena – 595,00
Odpłatność pracownika w zależności od dochodów - 349,00 lub 267,00
Uczestnik powinien posiadać na realizację programu - 97 zł

W związku z braku wymaganej liczby chętnych uczestników na wycieczkę Alpy - Bawaria wycieczka się nie odbędzie, a przedpłaty zostaną zwrócone na konto.


Uprzejmie informuję, iż Sekcja Socjalna zaprasza pracowników zainteresowanych uczestnictwem w wyjazdach autokarowych do zgłaszania swojego uczestnictwa w zaplanowanych na rok bieżący wyjazdach krajoznawczo- turystycznych.
Wysokość dofinansowania z ZFŚS do uczestnictwa w wycieczce wynosi 300 lub 400 zł brutto na osobę.
Kwota dopłaty uzależniona jest od wysokości dochodu brutto na osobę w rodzinie. Przypominamy, iż osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, przysługuje jeden razy w ciągu roku dopłata do kosztów wyjazdów krajoznawczo-turystycznych.
W przypadku dysponowania wolnymi miejscami, powstałymi wyłącznie z powodu braku wymaganej liczby zgłoszeń, dopuszcza się możliwość dodatkowego zapisu z pełną odpłatnością.

Poniżej podajemy terminy i ramowe programy planowanych do realizacji wyjazdów:

Budapeszt – Zakole Dunaju
Gyor, Veszprem, Balaton, Budapeszt, Szentendre, Wyszehrad, Esztergom
Termin: 18 czerwca – 22 czerwca 2019 r. (5 dni)

Świadczenia zawarte w cenie:
- realizacja programu
- przejazd nowym (max 7-letnim ) komfortowym autokarem
- 4 noclegi, w Hotelach *** lub pensjonatach o standardzie ***/ minimum 70% pok.2-osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe
- 4 śniadania /szwedzki stół, kawa i herbata/
- 4 gorące obiadokolacje
- opieka pilota
- przewodnik miejscowy
- opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe
- koszty rezerwacji grupowych
- ubezpieczenie NNW i KL
Bilety wstępu płaci uczestnik we własnym zakresie !

Magiczna Łemkowszczyzna
Nowy Wiśnicz - Lipnica Murowana - Stary Sącz - Krosno - Bóbrka - Iwonicz Zdrój - Sękowa – Przełęcz Małastowska - Kwiatoń - Wysowa-Zdrój - Gorlice - Krynica-Zdrój
Termin: 28 sierpnia – 31 sierpnia 2019 r. (4 dni)

Świadczenia zawarte w cenie:
- realizacja programu
- przejazd nowym (max 7-letnim ) komfortowym autokarem
- 3 noclegi, w Hotelach *** lub pensjonatach o standardzie ***/ minimum 70% pok.2-osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe
- 3 śniadania /szwedzki stół, kawa i herbata/
- 3 gorące obiadokolacje
- opieka pilota
- przewodnik miejscowy
- opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe
- koszty rezerwacji grupowych
- ubezpieczenie NNW i KL
Bilety wstępu płaci uczestnik we własnym zakresie !

Szczegółowe programy wyjazdów, ceny i odpłatności dla pracowników dostępne będą w Sekcji Socjalnej i na stronie https://www.umed.wroc.pl/sekcja-socjalna-wycieczki po rozstrzygnięciu przetargu.
Organizację zaplanowanych wyjazdów uzależniamy od liczby zgłoszeń.

Zgłoszenia (wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaconej zaliczki) chętnych uczestników przyjmowane będą od dnia 12.03.2019 od godz. 7:30 w Sekcji Socjalnej ul. Marcinkowskiego 2-6, 4 piętro, pokój 108. Po godz. 10:00 zgłoszenia można będzie przekazywać drogą elektroniczną w formie skanu wniosku i skanu wpłaty zaliczki na adres: malgorzata.bartusiak@umed.wroc.pl
Zapisy na wycieczki przyjmowane będą do dnia 15.03.2019r.

Zapisy wyłącznie na podstawie wniosku i dokonaniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości:
wycieczki po Polsce 200 zł/osoby
- Giżycko – Kętrzyn – Św. Lipka – Gierłoż – Ruciane-Nida – Mikołajki – Kadzidłowo
- ENERGYLANDIA – park rozrywki – Kraków – Wieliczka
- Magiczna Łemkowszczyzna – Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana – Stary Sącz – Krosno

wycieczki zagraniczne 500 zł/osoby
- Budapeszt – Zakole Dunaju
- Wiedeń – Ołomuniec – Brno

Wpłaty zaliczek prosimy wpłacać na konto Funduszu Socjalnego:
Santander Bank Polska
nr konta 64 1500 1793 1217 9001 0036 0000
tytułem przelewu: kierunek wycieczki

Dostarczenie wniosku bez wpłaty rezerwacyjnej równoznaczne jest z rezygnacją z wyjazdu i ze skreśleniem z listy uczestników.
Data dokonania zapisu decydować będzie o kolejności zajmowania miejsc w autokarze.
Opłata rezerwacyjna pomniejszać będzie odpłatność za uczestnictwo w wycieczce i nie podlega zwrotowi.
Dodatkowo informujemy, iż rezygnacja z uczestnictwa w wycieczce na 30 dni przed terminem jej rozpoczęcia nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty w sytuacji nie zgłoszenia się innych pracowników.
Osoby, które dokonają zmiany uczestnika wycieczki na inna osobę nieuprawnioną do korzystania ze środków ZFŚS tracą możliwość dofinansowania i prawo do zapisów na wyjazd dotowanego z ZFŚS na okres 2 lat.
Wniosek zgłoszeniowy dostępny jest w Sekcji Socjalnej lub do pobrania ze strony Uczelni https://www.umed.wroc.pl/sekcja-socjalna-wycieczki