Wycieczki krajoznawczo-turystyczne

 

Uprzejmie informuję, iż Sekcja Socjalna zaprasza pracowników zainteresowanych uczestnictwem w wyjazdach autokarowych do zgłaszania swojego uczestnictwa w zaplanowanych na rok bieżący wyjazdach krajoznawczo- turystycznych.

Wysokość dofinansowania z ZFŚS do uczestnictwa w wycieczce wynosi 300 lub 400 zł brutto na osobę.

Kwota dopłaty uzależniona jest od wysokości dochodu brutto na osobę w rodzinie. Przypominamy, iż osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, przysługuje jeden razy w ciągu roku dopłata do kosztów wyjazdów krajoznawczo-turystycznych.

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami, powstałymi wyłącznie z powodu braku wymaganej liczby zgłoszeń, dopuszcza się możliwość dodatkowego zapisu z pełną odpłatnością.

 

Poniżej podajemy terminy i ramowe programy planowanych do realizacji wyjazdów:

 


Sankt Petersburg – Ryga – Wilno

( 5 nocy w Petersburgu)

Z noclegiem w Rydze w trakcie przejazdu do Sankt Petersburga oraz z noclegiem w Wilnie w drodze powrotnej

Termin: 28 kwietnia - 5 maja 2018 r. (8 dni)

 

Świadczenia zawarte w cenie:

- realizacja programu

- przejazd nowym (max 7-letnim ) komfortowym autokarem

- 7 noclegów, w Hotelach **/*** lub pensjonatach o standardzie ***/ minimum 70% pok.2-osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe

- 7 śniadań /szwedzki stół, kawa i herbata/

- 7 gorących obiadokolacji

- opieka pilota

- przewodnik miejscowy

- opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe

- koszty rezerwacji grupowych

- ubezpieczenie NNW i KL

Bilety wstępu i opłaty wizowe płaci uczestnik we własnym zakresie !

 


Londyn – Bruksela

Termin: 28 kwietnia – 4 maja 2018 r. (7 dni)

 

Świadczenia zawarte w cenie:

- realizacja programu

- przejazd nowym (max 7-letnim ) komfortowym autokarem

- 6 noclegów, w Hotelach **/*** lub pensjonatach o standardzie ***/ minimum 70% pok.2-osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe

- 6 śniadań /szwedzki stół, kawa i herbata/

- 6 gorących obiadokolacji

- opieka pilota

- przewodnik miejscowy

- opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe

- koszty rezerwacji grupowych

- ubezpieczenie NNW i KL

Bilety wstępu płaci uczestnik we własnym zakresie !

 

 


Wiedeń - Ołomuniec - Brno

Schőnbrunn, Hofburg, Kahlenberg, Graben - Kolumna Morowa, Opera Wiedeńska, Krypta Cesarska, Katedra Św. Stefana, Rynek - Hoher Markt, spacer wzdłuż Ringu, Złoty Pomnik Straussa

Noclegi we Wiedniu

Termin: 30 kwietnia – 3 maja 2018 r. (4 dni)

 

Świadczenia zawarte w cenie:

- realizacja programu

- przejazd nowym (max 7-letnim ) komfortowym autokarem

- 3 noclegi, w Hotelach **/*** lub pensjonatach o standardzie ***/ minimum 70% pok.2-osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe

- 3 śniadania /szwedzki stół, kawa i herbata/

- 3 gorące obiadokolacje

- opieka pilota

- przewodnik miejscowy

- opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe

- koszty rezerwacji grupowych

- ubezpieczenie NNW i KL

Bilety wstępu płaci uczestnik we własnym zakresie !

 

 


Kazimierz Dolny – Sandomierz – Baranów Sandomierski – Rzeszów – Łańcut – Zamość – Kozłówka

Termin: 2 maja – 5 maja 2018 r. (4 dni)

 

Świadczenia zawarte w cenie:

- realizacja programu

- przejazd nowym (max 7-letnim ) komfortowym autokarem

- 3 noclegi, w Hotelach **/*** lub pensjonatach o standardzie ***/ minimum 70% pok.2-osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe

- 3 śniadania /szwedzki stół, kawa i herbata/

- 3 gorące obiadokolacje

- opieka pilota

- przewodnik miejscowy

- opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe

- koszty rezerwacji grupowych

- ubezpieczenie NNW i KL

Bilety wstępu płaci uczestnik we własnym zakresie !

 

 


Lwów – Drohobycz – Truskawiec – Żółkiew

Noclegi we Lwowie

Termin: 30 maja – 2 czerwca 2018 r. (4 dni)

 

Świadczenia zawarte w cenie:

- realizacja programu

- przejazd nowym (max 7-letnim ) komfortowym autokarem

- 3 noclegi, w Hotelach **/*** lub pensjonatach o standardzie ***/ minimum 70% pok.2-osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe

- 3 śniadania /szwedzki stół, kawa i herbata/

- 3 gorące obiadokolacje

- opieka pilota

- przewodnik miejscowy

- opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe

- koszty rezerwacji grupowych

- ubezpieczenie NNW i KL

Bilety wstępu płaci uczestnik we własnym zakresie !

 

 


Krynica Zdrój z pobytem na Słowacji

Wjazd kolejką na Górę Parkową i Jaworzynę Krynicką, Jaskinia Ważecka, Szczyrbskie Pleso, Dolina Młynicy, spacer na Mokrą Wantę, Muszyna, Szczawnik

 

Termin: 30 maja – 2 czerwca 2018 r. (4 dni)

 

Świadczenia zawarte w cenie:

 • realizacja programu
 • przejazd nowym (max 7-letnim ) komfortowym autokarem
 • 3 noclegi w hotelach **/*** lub pensjonatach o standardzie **/ minimum 60% pok. 2 - osobowe, pozostałe studio 2+2 lub 3-osobowe
 • 3 śniadania /szwedzki stół, kawa i herbata/
 • 3 gorące obiadokolacje
 • opieka pilota
 • przewodnik miejscowy
 • opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe
 • koszty rezerwacji grupowych
 • ubezpieczenie NNW i KL

Bilety wstępu płaci uczestnik we własnym zakresie !

 

 


Praga – Kutna Hora

Hradczany, Zamek Praski, Mala Strana, Stare miasto, Josefov, Rejs statkiem po Wełtawie,

Noclegi w Pradze

 

Termin: 31 maj - 2 czerwca 2018 r. (3 dni)

 

Świadczenia zawarte w cenie:

- realizacja programu

- przejazd nowym (max 7-letnim ) komfortowym autokarem

- 2 noclegi, w Hotelach **/*** lub pensjonatach o standardzie ***/ minimum 70% pok.2-osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe

- 2 śniadania /szwedzki stół, kawa i herbata/

- 2 gorące obiadokolacje

- opieka pilota

- przewodnik miejscowy

- opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe

- koszty rezerwacji grupowych

- ubezpieczenie NNW i KL

Bilety wstępu płaci uczestnik we własnym zakresie !

 

 


Kowno – Wilno – Troki

Noclegi w Wilnie

Z noclegiem w trakcie przejazdu do Kowna

 

Termin: 15 sierpnia - 19 sierpnia 2018 r. (5 dni)

 

Świadczenia zawarte w cenie:

- realizacja programu

- przejazd nowym (max 7-letnim ) komfortowym autokarem

- przejazd promem tam i z powrotem

- 4 noclegi, w Hotelach **/*** lub pensjonatach o standardzie ***/ minimum 70% pok.2-osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe

- 4 śniadania /szwedzki stół, kawa i herbata/

- 4 gorące obiadokolacje

- opieka pilota

- przewodnik miejscowy

- opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe

- koszty rezerwacji grupowych

- ubezpieczenie NNW i KL

Bilety wstępu płaci uczestnik we własnym zakresie !

 

 


Kopenhaga – Sztokholm – Oslo – Lund – Malmö

 

Termin: 14 sierpnia - 19 sierpnia 2018 r. (6 dni)

 

Świadczenia zawarte w cenie:

- realizacja programu

- przejazd nowym (max 7-letnim ) komfortowym autokarem

- 5 noclegów, w Hotelach **/*** lub pensjonatach o standardzie ***/ minimum 70% pok.2-osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe

- 5 śniadań /szwedzki stół, kawa i herbata/

- 5 gorących obiadokolacji

- opieka pilota

- przewodnik miejscowy

- opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe

- koszty rezerwacji grupowych

- ubezpieczenie NNW i KL

Bilety wstępu płaci uczestnik we własnym zakresie !

 

 


Chorwacja

Šibenik - Park Narodowy KRKA i Kornati - Split

Noclegi w Primosten

Wyjazd w godzinach wczesnorannych, powrót w godzinach późnowieczornych

 

Termin: 1 września - 10 września 2018 r. (10 dni)

 

Świadczenia zawarte w cenie:

- realizacja programu

- przejazd nowym (max 7-letnim ) komfortowym autokarem

- 9 noclegów, w Hotelach **/*** lub pensjonatach o standardzie ***/ minimum 70% pok.2-osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe

- 9 śniadań /szwedzki stół, kawa i herbata/

- 10 gorących obiadokolacji

- opieka pilota

- przewodnik miejscowy

- opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe

- koszty rezerwacji grupowych

- ubezpieczenie NNW i KL

Bilety wstępu płaci uczestnik we własnym zakresie !
 


 

Szczegółowe programy wyjazdów, ceny i odpłatności dla pracowników dostępne będą w Sekcji Socjalnej i na stronach www.umed.wroc.pl po rozstrzygnięciu przetargu.

Organizację zaplanowanych wyjazdów uzależniamy od liczby zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekcji Socjalnej od dnia 13.02.2018 r. od godz. 7:30.

Zapisy wyłącznie na podstawie wniosku i dokonaniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości:

 • wycieczki po Polsce 200 zł/osoby
 • wycieczki zagraniczne 500 zł/osoby

Wpłaty rezerwacyjne prosimy wpłacać na konto Funduszu Socjalnego:

 

Bank Zachodni WBK

nr konta 64 1500 1793 1217 9001 0036 0000

 

Brak wpłaty rezerwacyjnej w terminie 5 dni od daty pobrania polecenia wpłaty jest równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu i ze skreśleniem z listy uczestników.

Data dokonania zapisu decydować będzie o kolejności zajmowania miejsc w autokarze.

Opłata rezerwacyjna pomniejszać będzie odpłatność za uczestnictwo w wycieczce i nie podlega zwrotowi.

Dodatkowo informujemy, iż rezygnacja z uczestnictwa w wycieczce na 30 dni przed terminem jej rozpoczęcia nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty w sytuacji nie zgłoszenia się innych pracowników.

Osoby, które dokonają zmiany uczestnika wycieczki na inna osobę nieuprawnioną do korzystania ze środków ZFŚS tracą możliwość dofinansowania i prawo do zapisów na wyjazd dotowanego z ZFŚS na okres 2 lat.