Informacja w sprawie kart Multisport


W związku z decyzją Rządu z dnia 13 marca 2020 roku, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego i związanych z tym decyzji o zamknięciu wszystkich obiektów sportowych firma Benefit Systems S.A. dostosowuje charakter Programu Multisport do obecnej sytuacji i daje możliwość zrezygnowania z katy Multisport Plus/MultiActive od 1 kwietnia 2020 roku.

Wszystkie osoby, które chcą zrezygnować z karty proszone są o przesłanie do Sekcji Socjalnej skanu wniosku (wniosek dostępny poniżej) o rezygnacji z karty na adres e-mail: malgorzata.bartusiak@umed.wroc.pl

Rezygnacje przyjmowane są do 23 marca 2020r.

Jednocześnie informuję, iż Użytkownicy kart MultiSport mają dostęp do programów, z których mogą korzystać online, takich jak e-booki i audiobooki oraz profesjonalne programy żywieniowe, m.in. MultiSport Diet. W ofercie są również wyzwania budujące zdrowe nawyki. Wkrótce wprowadzone zostaną rozwiązania online, które umożliwią treningi z instruktorami w bezpiecznych, domowych warunkach.

Wniosek o rezygnację


 
Wnioski do pobrania:
 1. Wniosek o przyznanie/przedłużenie karty Multisport
 2. Wniosek o rezygnację z karty Multisport
 3. Formularz zgody dla pracownika
 4. Wniosek o rezygnację

Pracownicy, którzy nadal chcą korzystać z Karty od 1 czerwca br. winni złożyć w Sekcji Socjalnej nowy wniosek o przedłużenie ważności karty najpóźniej do 15 maja br.

Osoby, które chcą zrezygnować z katy muszą złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z karty. Brak wpływu wniosku do dnia 15 maja 2019r. jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z karty po 31 maja 2019.

Osoby, które katy nie mają a chcą przystąpić do programu winni złożyć wniosek z informacją o dochodach i wybranej wersji katy wraz ze zgodną na przetwarzanie danych osobowych (formularz dla pracownika) najpóźniej do dnia 15.05.2019 r.

Karty są dostępne w wersji nielimitowanej - Multisport Plus, oraz z wersji limitowanej- 8 wejść w miesiącu- MultiActive -(ograniczona liczba placówek, nie akceptują karty w Aquaparku ul. Borowska).

Wysokość dopłaty do karty z ZFŚS uzależniona będzie od dochodu brutto na osobę. Dofinasowanie będzie utrzymane na poziomie 50% kosztu zakupu przy dochodach do 4.500 zł/os i 45% ceny zakupu przy dochodach powyżej 4.501 zł/os.

Odpłatność pracownika korzystającego z karty Multisport Plus wynosić będzie :

 • 50% kosztu zakupu wynosić będzie 149,00 zł,
 • 45% kosztu zakupu wynosić będzie 158,60zł,

Odpłatność pracownika korzystającego z karty MultiActive wynosi:

 • 50% kosztu zakupu wynosić będzie 85,00 zł,
 • 45% kosztu zakupu wynosić będzie 91,20 zł,

za kwartał i potrącona będzie z wynagrodzenia pracownika w pierwszym miesiącu dysponowania kartą za okres 3 miesięcy.

W dalszym ciągu utrzymany zostaje trzymiesięczny system wchodzenia i wychodzenia z systemu posiadania karty Multisport. Wnioski i pisemne rezygnacje należy składać:

 • do 15 maja na czerwiec-lipiec-sierpień
 • do 15 sierpnia na wrzesień-październik-listopad
 • do 15 listopada na grudzień-styczeń-luty
 • do 15 lutego na marzec-kwiecień-maj

Wniosek o przedłużenie ważności karty / wyrobienie nowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz dla pracownika) dostępna jest w Sekcji Socjalnej oraz na stronie internetowej https://www.umed.wroc.pl/sekcja-socjalna-karta-multisport