Informacja w sprawie kart Multisport 


Szanowni Państwo,
W związku z zapowiedzianym przez Rząd wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń na terenie całego kraju, w tym zamknięciem wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych uprzejmie informujemy, że Firma Benefit Systems podjęła decyzję o automatycznym zawieszeniu kart MultiSport od 28 grudnia br. do 17 stycznia 2021 roku, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań z Państwa strony.

Ponowna aktywacja zawieszonych kart MultiSport nastąpi w dniu 18 stycznia 2021 r.


Uprzejmie informujemy, iż w związku z zamknięciem niektórych obiektów sportowych Firma Benefit Systems umożliwiła wcześniejszą rezygnację z karty, która będzie uwzględniona od 1 listopada 2020r.

Wszystkie osoby, które chcą zrezygnować z katy winny przesłać do Sekcji Socjalnej informację o rezygnacji z karty na adres e-mail: malgorzata.bartusiak@umed.wroc.pl

Rezygnacje przyjmowane są do 30 października 2020r. do godz. 10:00.

W przypadku utrzymania ograniczeń w zakresie działania obiektów sportowych w listopadzie – Firma Benefit Systems zapewnia obniżenie opłaty za aktywne karty MultiSport do poziomu 50% dotychczasowej wartości

W przypadku otwarcia jednostek w listopadzie będzie możliwość ponownej aktywacji karty do 1 grudnia 2020 r. po przesłaniu wniosku o ponowną aktywację karty – wniosek dostępny na stronie Uczelni.

Jednocześnie przypominamy, że bez zmian działają szkoły tańca, jogi i sztuk walki, ścianki wspinaczkowe, korty tenisowe i do squasha, parki linowe, trampoliny, wrotkarnie, paintball oraz sale zabaw, a w Strefie MultiSport na www.kartamultisport.pl dostępne są m.in. treningi sportowe, porady dietetyków i trenerów, program redukujący stres oraz wiele innych.


Pracownicy, którzy chcą ponownie aktywować Kartę Multisport Plus i MultiActive od 1 lipca br. winni złożyć nowy wniosek o ponowną aktywację karty najpóźniej do 29 czerwca br.
 
Osoby, które karty nie mają a chcą przystąpić do programu winni złożyć wniosek z informacją o dochodach i wybranej wersji karty wraz ze zgodną na przetwarzanie danych osobowych (formularz dla pracownika) najpóźniej do dnia 26.06.2020 r.
 
Wnioski można składać w następujący sposób :
 • Wypełniony, podpisany ręcznie i zeskanowany wniosek można przesłać na adres e-mail: malgorzata.bartusiak@umed.wroc.pl
 • Wypełniony, podpisany ręcznie wniosek można przekazać przez Kancelarię Ogólną

Karty są dostępne w wersji nielimitowanej - Multisport Plus, oraz z wersji limitowanej- 8 wejść w miesiącu- Multisport Light (MultiActive) -(ograniczona liczba placówek, nie akceptują karty w Aquaparku ul. Borowska).
 
Wysokość dopłaty do karty z ZFŚS uzależniona będzie od dochodu brutto na osobę. Dofinasowanie będzie utrzymane na poziomie 50% kosztu zakupu przy dochodach do 6.000 zł/os i 45% ceny zakupu przy dochodach powyżej 6.001 zł/os.
 
Odpłatność pracownika korzystającego z karty Multisport Plus wynosić będzie :

 • 50% kosztu zakupu wynosić będzie 168,00 zł,
 • 45% kosztu zakupu wynosić będzie 180,40zł,

Odpłatność pracownika korzystającego z karty Multisport Light (MultiActive) wynosi:

 • 50% kosztu zakupu wynosić będzie 88,00 zł,
 • 45% kosztu zakupu wynosić będzie 93,50 zł,

za kwartał i potrącona będzie z wynagrodzenia pracownika w pierwszym miesiącu dysponowania kartą za okres 3 miesięcy.
 
W dalszym ciągu utrzymany zostaje trzymiesięczny system wchodzenia i wychodzenia z systemu posiadania karty Multisport. Wnioski i pisemne rezygnacje należy składać:

 • do 25 czerwca na lipiec – sierpień – wrzesień
 • do 15 września na październik – listopad – grudzień
 • do 15 grudnia na styczeń – luty – marzec
 • do 15 marca na kwiecień – maj – czerwiec

 
Pracownik posiadający aktywną kartę Multisport Plus/Multisport Light (MultiActive) możne zamówić:  
 • 1 kartę dla Osoby Towarzyszącej
  • Karta dla Osoby Towarzyszącej – karta dla osoby powyżej 15 roku życia, dostęp do takiej samej ilości obiektów co karta dla pracownika
 • maksymalnie 3 karty dla dzieci do 15 roku życia
  • Karta MultiSport Kids – karta dla dzieci do 15 roku życia, dostęp do basenów, aqua parków, zajęć tanecznych, sztuk walki, groty solnej, ścianki wspinaczkowej i lodowiska
  • Karta Basenowa – karta dla dzieci do 15 roku, dostęp do basenów i aqua parków
 • 2 karty typu Senior
  • Karta MultiSport Senior – karta dla osób powyżej 60 roku, dostęp do obiektów do godziny 16:00

Opłaty za karty dodatkowe w wysokości 100% kwoty zakupu dokonuje Pracownik poprzez przelew elektroniczny – ceny kart dostępne są w Sekcji Socjalnej. 
Link do zamawiania kart poprzez platformę internetową oraz instrukcja zamawiania dostępne są w Sekcji Socjalnej. 
Karty dodatkowe można zamawiać do 22go każdego miesiąca
 


 
W związku z trwającym stanem epidemiologicznym i w dalszym ciągu zamkniętymi obiektami sportowymi wszystkie aktywne do tej pory karty Multisport Plus i MultiActive z dniem 1.06.2020r. zostaną wyłączone.
Możliwość ponownej aktywacji kart jak i przystąpienie nowych osób do programu będzie możliwe po otwarciu wszystkich obiektów sportowych oraz po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu nowej umowy.
 
 
Wnioski do pobrania:
 1. Wniosek o rezygnację z karty Multisport
 2. Formularz zgody dla pracownika
 3. Wniosek o aktywację/wyrobienie nowej karty