Informacja w sprawie kart Multisport 


Pracownicy, którzy chcą ponownie aktywować Kartę Multisport Plus i MultiActive od 1 lipca br. winni złożyć nowy wniosek o ponowną aktywację karty najpóźniej do 29 czerwca br.
 
Osoby, które karty nie mają a chcą przystąpić do programu winni złożyć wniosek z informacją o dochodach i wybranej wersji karty wraz ze zgodną na przetwarzanie danych osobowych (formularz dla pracownika) najpóźniej do dnia 26.06.2020 r.
 
Wnioski można składać w następujący sposób :

 • Wypełniony, podpisany ręcznie i zeskanowany wniosek można przesłać na adres e-mail: malgorzata.bartusiak@umed.wroc.pl
 • Wypełniony, podpisany ręcznie wniosek można przekazać przez Kancelarię Ogólną

Karty są dostępne w wersji nielimitowanej - Multisport Plus, oraz z wersji limitowanej- 8 wejść w miesiącu- MultiActive -(ograniczona liczba placówek, nie akceptują karty w Aquaparku ul. Borowska).
 
Wysokość dopłaty do karty z ZFŚS uzależniona będzie od dochodu brutto na osobę. Dofinasowanie będzie utrzymane na poziomie 50% kosztu zakupu przy dochodach do 6.000 zł/os i 45% ceny zakupu przy dochodach powyżej 6.001 zł/os.
 
Odpłatność pracownika korzystającego z karty Multisport Plus wynosić będzie :

 • 50% kosztu zakupu wynosić będzie 168,00 zł,
 • 45% kosztu zakupu wynosić będzie 180,40zł,

Odpłatność pracownika korzystającego z karty MultiActive wynosi:

 • 50% kosztu zakupu wynosić będzie 88,00 zł,
 • 45% kosztu zakupu wynosić będzie 93,50 zł,

za kwartał i potrącona będzie z wynagrodzenia pracownika w pierwszym miesiącu dysponowania kartą za okres 3 miesięcy.
 
W dalszym ciągu utrzymany zostaje trzymiesięczny system wchodzenia i wychodzenia z systemu posiadania karty Multisport. Wnioski i pisemne rezygnacje należy składać:

 • do 25 czerwca na lipiec – sierpień – wrzesień
 • do 15 września na październik – listopad – grudzień
 • do 15 grudnia na styczeń – luty – marzec
 • do 15 marca na kwiecień – maj – czerwiec

W związku z trwającym stanem epidemiologicznym i w dalszym ciągu zamkniętymi obiektami sportowymi wszystkie aktywne do tej pory karty Multisport Plus i MultiActive z dniem 1.06.2020r. zostaną wyłączone.
Możliwość ponownej aktywacji kart jak i przystąpienie nowych osób do programu będzie możliwe po otwarciu wszystkich obiektów sportowych oraz po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu nowej umowy.
 
 
Wnioski do pobrania:
 1. Wniosek o rezygnację z karty Multisport
 2. Formularz zgody dla pracownika
 3. Wniosek o aktywację/wyrobienie nowej karty