Informacja w sprawie kart Multisport

 


 
Wnioski do pobrania:
 1. Wniosek o przyznanie karty Multlisport
 2. Wniosek o rezygnację z karty Multisport
 3. Formularz zgody dla pracownika

 Uprzejmie  informujemy pracowników korzystających z karty Multisport, iż od 1 czerwca br. nadal będziemy kontynuować zakup karty Multisport w firmie Benefit Systems.

Karty będą dostępne w wersji nielimitowanej - Multisport Plus, oraz z wersji limitowanej- 8 wejść w miesiącu- MultiActive -(ograniczona liczba placówek, nie akceptują karty w Aquaparku ul. Borowska).

Wysokość dopłaty do karty z ZFŚS uzależniona będzie od dochodu brutto na osobę. Dofinasowanie będzie utrzymane na poziomie 50% kosztu zakupu przy dochodach do 4.500 zł/os i 45% ceny zakupu przy dochodach powyżej 4.501 zł/os.

Odpłatność pracownika korzystającego z karty Multisport Plus wynosić będzie :

 • 50% kosztu zakupu wynosić będzie 149,00 zł,
 • 45% kosztu zakupu wynosić będzie 158,60zł,   

Odpłatność pracownika korzystającego z karty MultiActive wynosi:

 • 50% kosztu zakupu wynosić będzie 85,00 zł,
 • 45% kosztu zakupu wynosić będzie 91,20 zł,   

za kwartał i potrącona będzie z wynagrodzenia pracownika w pierwszym miesiącu dysponowania kartą za okres 3 miesięcy.

 

Pracownicy, którzy nadal chcą korzystać z Karty winni złożyć  w Sekcji Socjalnej zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nowe wnioski z informacją o dochodach i wybranej wersji karty  do dnia 15.05.2018 r.

Osoby, które chcą zrezygnować z katy muszą złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z karty. Brak wpływu wniosku do dnia 15 maja 2018r. jest równoznaczny  z rezygnacją z korzystania z karty po 31 maja 2018.

W dalszym ciągu utrzymany zostaje trzymiesięczny system wchodzenia i wychodzenia z systemu posiadania karty Multisport. Wnioski i pisemne rezygnacje należy składać:

 • do 15 maja na czerwiec-lipiec-sierpień
 • do 15 sierpnia na wrzesień-październik-listopad
 • do 15 listopada na grudzień-styczeń-luty
 • do 15 lutego na marzec-kwiecień-maj

Wniosek oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępna jest w  Sekcji Socjalnej oraz na stronie internetowej https://www.umed.wroc.pl/sekcja-socjalna-karta-multisport